شرح

بیان شیوه‌های حفظ ایمان و عفاف و مداومت بر عقاید دینی است. نویسنده در این اثر حکایت‌های خواندنی و داستان‌های پندآموزی را از زنان برجسته و دینداری نقل می کند که سختی‌ها‌، مصائب شکنجه و رنج را تحمل کردند ولی دست از اعتقادات خود بر نداشتند. ولی با بهره‌گیری از آیات نورانی قران کریم و روایات حکمت بار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم این زنان را اخگر به دستانی می‌داند که آتش ایمان را با تمام مرارت‌ها و مشکلاتش در دست نگه داشته‌اند و حاضر به ترک آن نشدند. همچنین در کتاب حاضر، داستان‌هایی می‌خوانیم درباره زنان و دخترانی که گوهر حجاب و عفاف خود را حفظ کرده و خود را تسلیم وسوسه های شیطانی ننموده‌اند.

نظر شما برای ما مهم است