شرح

مجموعه داستان‌های عبرت آموزی است درباره ارزش والای توحید و راه‌های حفظ آن و دوری از شرک و مرده‌پرستی. نویسنده در اثر حاضر با استعانت از آیات نورانی قرآن کریم و احادیث صحیح نبوی صلی الله علیه و سلم مفاهیمی همچون ایمان، توحید و شرک را توضیح داده و مسلمانان را از خطر خزنده شرک برحذر می‌‌دارد. وی با نقل داستان‌های خواندنی، حکایت مردان و زنانی را بازگو می کند که در اثر جهل و ناآگاهی نسبت به چهره‌های مختلف شرک، بدان گرفتار شده و از رحمت خدا محروم ماندند. آنچه تاثیر گذاری این کتاب را دو چندان می‌کند، استنادهای پی در پی به آیات الهی است و نکاتی و درس‌هایی است که می توان از متن و فحوای کلام خدا نتیجه گرفت در مورد راه‌های دینداری، شناخت الله و چگونگی مداومت بر ایمان و عمل صالح.

نظر شما برای ما مهم است