موضوع بندی علمی

نشانه های نبوت

غیبیات که پیامبر از آن خبر داده، معجزات حسی که الله عزوجل به پیامبر عطا نموده، در مورد بشارت به پیامبر توسط پیامبران قبل از آن صلی الله علیه و سلم

تعداد موضوعات: 1

  • PDF

    نویسنده : محمد صالح ضیایی

    کتابی که پیش رو دارید، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های شهید شیخ محمد ضیایی است که در مکانها و زمانهای مختلف در مورد توحید و نبوت و معاد ایراد شده است

نظر شما برای ما مهم است