موضوع بندی علمی

  • فارسی

    PDF

    اهمیت و ارزش والای نماز را بیان نموده و برخی از مهم‌ترین احکام مربوط به آن را توضیح می‌دهد. کتاب با شرح شیوه نماز گزاردن خیرالبشر – حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم - آغاز می‌شود، و در ادامه دلایل و مستندات وجوب شرکت در نماز جماعت ارائه می‌گردند. سپس با کیفیت وضوی صحیح، غسل و تیمم آشنا می‌شویم و می‌آموزیم که در هر یک موارد مذکور انجام چه اعمالی واجب، مستحب یا مکروه است. چگونگی طهارت‌ کردن شخص بیمار و آماده ‌شدن برای نماز و کیفیت ادای نماز وی موضوعاتی است که در بخش پایانی کتاب می‌آید.

  • فارسی

    PDF

    به بیان احکام نماز مسافرِ مسلمان و مسائل مربوط به آن اختصاص دارد. نویسنده پس از بیان مفهوم سفر، مسافر و انواع سفر به بیان اختلاف علما در مورد قصر نماز و روایات مربوط به آن می‌پردازد. در ادامه، احکام مربوط به نیت، نماز و اقتدای سفر را در سفرهای عادی و عمره و حج بازگو می‌کند.

نظر شما برای ما مهم است