www.mohtadeen.com/fa مهتدین

شرح

در زمینه نشر آثار مهتدین به دین اسلام و همچنین مستبصرین از شیعه ( روافض ) به اهل سنت فعالیت دارند.

شرح مفصل

نظر شما برای ما مهم است