بلاغ - ترجمه ی معانی قرآن کریم www.hidayatv.net

شرح

ایجاد ابزارهای رسیدن کلام خدا به تمام مردم، از زبان ها،ادیان و فرهنگ های مختلف است زیرا که قرآن تنها برای مؤمنان فرستاده نشده بلکه قرآن رحمت برای همه بشر است وخداوند دستور داده اند که حتی مشرکین نیز می توانند آن را بشنوند وانتشار این پروژه از طریق ویدیوهایی با محتوای ترجمه معانی قرآن کریم است که در تلویزیون ها ، ماهواره ها ، وب سایتها ، رسانه های جدید، سی دیها ، دایره المعارفهای علمی ، و برنامه های دستگاه های هوشمند، رادیو وکانال محلی ، داستگاههای ویژه وغير از آن پخش می شود

شرح مفصل

نظر شما برای ما مهم است