بانوان خانه نبوت [02] (آشنایی خدیجه کبری با پیامبر صلی الله علیه وسلم)

بانوان خانه نبوت [02] (آشنایی خدیجه کبری با پیامبر صلی الله علیه وسلم)

شرح

استاد فضل الحق سلیمانی، در این برنامه به بررسی زندگی بانوان خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می پردازد. و تصویری متفاوت از زندگی همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای بینندگان عزیز ارائه می‌دهد.
موضوع این قسمت: آشنایی خدیجه کبری رضی الله عنها با پیامبر صلی الله علیه وسلم.
این برنامه بصورت مسلسل وار از طریق شبکه جهانی وصال حق نشر گردیده است.

منابع:

www.wesalhaq.tv/fa شبکه جهانی وصال حق

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است