صله رحم (2)

صله رحم (2)

شرح

برنامه صله رحم توسط ابراهيم احرارى در شبكه جهانى كلمه به صورت سلسه وار پخش می شود. موضوع اين برنامه ها به بررسى فوايد صله رحم اختصاص دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه