حق همسایه (03)

حق همسایه (03)

شرح

برنامه حقوق همسايه توسط ابراهيم احرارى در شبكه جهانى كلمه به صورت سلسه وار پخش می شود. موضوع اين برنامه ها به بررسی همسایه و حقوق آن اختصاص دارد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه
نظر شما برای ما مهم است