گنجینه های رمضاني - قسمت دوم

گنجینه های رمضاني - قسمت دوم

شرح

استاد عبدالقادر ترشابی در این سلسله رمضانی که در شبکه جهانی نور پخش گردیده، راجع به فضائل ماه مبارک رمضان و اهمیت آن برای مسلمان در راه رسیدن به خوشنودی و رضایت الله متعال و ورود به بهشت برین. استاد در این سلسله تاکید دارند که ماه رمضان فرصتی است که هرگز همانند آن در ماه های دیگر تکرار نخواهد شد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه

منابع:

کانال فضائی نور به زبان فارسی

موضوع بندی علمی: