Namaz iza sljedbenika novotarije ()

Muhammed Salih el-Munedždžid

Da li je dozvoljen namaz iza imama koji čini novotarije, te koji ima stavove i shvatanja koja su širk?

|

Namaz iza sljedbenika novotarije

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

www.islamqa.info

Prijevod:

Mirza Musić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434

 ﴿الصلاة خلف أصحاب البدع﴾

« باللغة البوسنية »

موقع الإسلام – سؤال وجواب

ترجمة:

مرزا موستش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

Namaz iza sljedbenika novotarije

Pitanje: Da li je dozvoljen namaz iza imama koji čini novotarije, te koji ima stavove i shvatanja koja su širk?

Odgovor:

Zahvala pripada Allahu;

Novotarija može biti od onih koje izvode čovjeka iz vjere, kao što su novotarije džehmija, rafidija ili panteista, njihov namaz nije ispravan, niti je dozvoljeno nekome da klanja za njima.

Kao što može biti i od onih koje ne izvode iz vjere, kao što je izgovaranje nijeta naglas, okupljanje u zikru kao što to čine sufije, njihov namaz je ispravan kao i namaz za njima, te je obaveza muslimanu da ih savjetuje u ostavljanju tih novotarija. Ako bi poslušali, pa to se i traži od njih, a ako ne, onda je čovjek izvršio svoju obavezu. Najbolje bi bilo u tom slučaju da potraži imama koji je ustrajan u slijeđenju Sunneta.

Šejhul-islam Ibn Tejmije, Allah mu se smilovao, je rekao: „A ona novotarija zbog koje se čovjek smatra od sljedbenika strasti, i koja je kod učenjaka poznata da se suprostavlja Kurˊanu i Sunnetu, kao što su novotarije haridzija, rafidija, kaderija i murdžija, o tome su Abdullah ibn Mubarek, Jusuf ibn Esbat i mnogi drugi učenjaci rekli: 'Osnove sedamdeset i dvije skupine se vraćaju na četiri skupine: haridzije, rafidije, kaderije i murdžije.' Neko je upitao Abdullaha ibn Mubareka: 'A džehmije?', na šta on reče: 'Džehmije ne pripadaju ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.'

Džehmije su oni koji niječu Allahova svojstva i koji govore da je Kurˊan stvoren, te da Allah neće biti viđen na onom svijetu i da Muhamed nije uzdignut na miˊradz kod Allaha, te da Allah ne posjeduje znanje, moć, život i sl., kao što to govore mu'tezile, filozofi i oni koji ih slijede. Abdurahman ibn Mehdi je rekao: 'Dvije skupine kojih se morate dobro čuvati su: džehmije i rafidije.'

Ove dvije skupine su najgore od svih novotara, od njih su se pojavili karamiti (ezoteristi) kao što su sekte nusajrija i ismailija, i od njih su nastali ittihadije (panteisti), koji spadaju u vrstu faraosnkih skupina. Rafidije u današnjem vremenu imaju pri sebi džehmijsko-kaderijsko vjerovanje, tako da su pored rafidijskog učenja dodali tome i muˊtezilsko, a zatim se dešava da nekada budu i od ismailijskog pravca i sličnih otpadničkih skupina, a Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.“[1]

Učenjaci Stalne Komisije za fetve su rekli: „Što se tiče namaza za novotarom: Ako bi njegova novotarija bila širk, kao što je: upućivanje dove nekom mimo Allaha, prinošenje žrtve nekom mimo Allaha, smatranje da šejhovi posjeduju nešto što je svojstveno samo Allahu, poput savršenog znanja, poznavanja gajba ili da imaju moć utjecaja u svemiru, namaz iza takvih nebi bio ispravan.

A ako bi njihova novotarija bila nešto mimo širka, kao što je zikr koji se prenosi od Vjerovjesnika, neka je Allahov salavat i selam na njega, ali da to čine u skupinama ili tresući se, namaz iza takvih bi bio ispravan, osim što je bolje muslimanu da odabire za svoj namaz imama koji nije novotar; ne bi li to bilo uzrok povećanju njegove nagrade i da bude što dalje od prezrenih stvari.

A Allah upućuje, te neka je salavat i selam na Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i vrle ashabe.

Vidjeti: Fetaval-Ledžnetid-Da'ime, 7/353.

A Allah najbolje zna

[1] Vidjeti: Medzmua fetava, 35/414 -415.