Propis čestitanja Nove godine ()

Muhammed Salih el-Munedždžid

Da li je dozvoljeno međusobno čestitanje i upućivanje dova povodom Nove (gregorijanske) godine među muslimanima?

  |

  Propis čestitanja Nove godine

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed Salih el-Munedždžid

  Prijevod: Mirza Musić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿ حكم التهنئة برأس السنة الميلادية﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: ميرزا موسيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Propis čestitanja Nove godine

  Pitanje:

  Da li je dozvoljeno međusobno čestitanje i upućivanje dova povodom Nove (gregorijanske) godine među muslimanima? Naravno oni to čine ne želeći time njeno slavljenje.

  Odgovor:

  Zahvala pripada Allahu.

  Muslimanima nije dozvoljeno međusobno čestitanje povodom Nove godine kao što im nije dozvoljeno njeno obilježavanje, zato što bi se kroz te dvije stvari oponašali nevjernici, a nama je to zabranjeno.

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Onaj ko oponaša neki narod njemu i pripada.“[1], a Albani ga je u djelu Sahihu Suneni Ebi Davud ocijenio kao hadis sa ispravnim lancem prenosilaca. Zatim, čestitanje dana koji se ponavlja svake godine, smatra se njegovim obilježavanjem i uzimanjem za praznik, a to je takođe zabranjeno. A Allah najbolje zna.

  Islam PiO

  [1] Bilježi Ebu Davud , br. 4031.