Ćefine zahvatila nečista voda ()

Muhammed b. Ibrahim Alu-š-Šejh

Upitan je šejh Muhammed b. Ibrahim: „Kada zahvati ćefine nečista voda, šta će se uraditi?“

  |

  Ćefine zahvatila nečista voda

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim Alu-š-Šejh

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿ أصاب الكفنَ ماءٌ نَجِس﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم آل الشيخ

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Ćefine zahvatila nečista voda

  Pitanje: Upitan je šejh Muhammed b. Ibrahim: „Kada zahvati ćefine nečista voda, šta će se uraditi?“

  Odgovor: Kada se to desi, mora se oprati, očistiti i osušiti, ili će se zamijeniti drugim ćefinima, i dženaza nije ispravna u ovako opisanim nečistim ćefinima, a Allah zna najbolje.[1]

  [1] Fetava ve resa'il eš šejh Muhammed b. Ibrahim, 3/190.