Šta treba da uradi postač, a šta mora? ()

Muhammed b. Salih el-Usejmin

Šta treba da uradi postač, a šta mora?

  |

  Šta treba da uradi postač, a šta mora?

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Salih El-Usejmin

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ ما ينبغي للصائم وما يجب عليه ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Šta treba da uradi postač, a šta mora

  Pitanje:

  Šta treba da uradi postač, a šta mora?

  Odgovor:

  Postač treba da mnogo čini pokornosti Allahu te da izbjegava sve zabrane. A dužan je da se brine o farzovima i da ih čuva. I da se kloni harama. Zato će klanjati beš vakat u njihovo vrijeme u džematu.[1]

  Napustat će laž, ogovaranje, varanje, kamatno poslovanje i svaki haram govor ili djelo.

  Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko ne napusti lažan govor i rad po njemu te nepravdu, pa Allah nema potrebu za njegovim ostavljanjem njegove hrane i pića". (Hadis bilježi Buhari) [Ibn-Usejmin]

  [1] Ovo se odnosi samo na muškarce.