Šta će se uraditi sa otkinutim dijelovima tijela? ()

Stalna komisija za naučna istraživanja, fetvu te misionarstvo pri Kraljevini Saudijskoj Arabiji

Kada insan doživi nesreću pa mu se otkine noga ili ruka, ali je on još uvijek živ, šta da se uraditi sa tim dijelom tijela, tj.da li će se okupati, u ćefine staviti i klanjati mu dženazu? Ili nešto drugo? To u slučaju da je insan živ, a ako nađemo ostatak dijela tijela kojeg su pojele životinje, a ne znamo da je musliman ili pak znamo da je bio musliman? Šta da činimo u oba slučaja? Tražimo od vas pojašnjenje.

  |

  Šta će se uraditi sa otkinutim dijelovima tijela

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿ما يُفْعَل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان﴾

  « باللغة البوسنية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Šta će se uraditi sa otkinutim dijelovima tijela?

  Pitanje: Kada insan doživi nesreću pa mu se otkine noga ili ruka, ali je on još uvijek živ, šta da se uraditi sa tim dijelom tijela, tj. da li će se okupati, u ćefine staviti i klanjati mu dženazu? Ili nešto drugo? To u slučaju da je insan živ, a ako nađemo ostatak dijela tijela kojeg su pojele životinje, a ne znamo da je musliman ili pak znamo da je bio musliman? Šta da činimo u oba slučaja? Tražimo od vas pojašnjenje.

  Odgovor: Dio tijela živog insana koji je otkinut bilo kojim razlogom, bilo nesrećom ili izvršenjem šerijatske kazne, se neće kupati niti će se klanjati dženaza, nego će se umotati u krpu i ukopati u mezarluke ili u zemlji gdje neće biti omalovažavan, a to važi ako je dio nađen u mjestu gdje nema mezarluka u blizini.

  Od Allaha je pomoć, i neka je salat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.[1]

  [1] Stalna komisija za fetve, 8/448.