Hukum Mewarnai Alis Mata ()

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Apa hukumnya mewarnai alis mata dengan warna yang hampir sama dengan warna kulit?

  |

  Hukum Mewarnai Alis Mata

  حكم صبغ شعر الحاجبين

  [ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

  Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

  محمد بن صالح العثيمين

  Penterjemah: www.islamqa.info

  Pengaturan: www.islamhouse.com

  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع islamhouse

  2013 - 1434

  Hukum Mewarnai Alis Mata

  Apa hukumnya mewarnai alis mata dengan warna yang hampir sama dengan warna kulit?

  Alhamdulillah, hal itu boleh-boleh saja dilakukan sebab pada dasarnya seluruh perkara duniawi itu dibolehkan kecuali terdapat dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melarang atau memakruhkannyanya.