Fatwa’s over de Ramadan ()

Saleh Al-Fawzan Alfawzaan

Fatwa’s over Ramadan: Sheich Saalih al-Fawzaan , Het Permanente Comite voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa.

  |

  Fatwa's over de Ramadan

  فتاوى رمضانية

  [nederlands -هولندية ]

  Sheikh Saleh bin Fawzaan Alfawzaan

  1431 - 2010

  فتاوى رمضانية

  (( باللغة الهولندية ))

  فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

  1431 - 2010

  Fatwa's over de Ramadan:

  Vraag:

  Wordt degene die niet vast, ondanks dat hij niet ziek is of zoiets, een ongelovige, ondanks dat hij de (verplichte) gebeden verricht?

  Antwoord:

  Iemand die niet vast, omdat hij de verplichting verwerpt, is een kaafir met consensus (alle geleerden zijn het daar over eens). Maar wat degene betreft die niet vast omdat hij lui en nalatig is, dan wordt hij géén kaafir, ondanks dat hij in groot gevaar is vanwege (het feit) dat hij een pilaar van de pilaren van Islam achterwege laat, waarover men het eens is dat zij verplicht zijn.

  En bij Allaah ligt al het succes, en moge Allaah gebeden en begroetingen sturen op onze Profeet Mohammed (salallaahoe alayhie wasellem) en zijn familie en metgezellen.

  Het Permanente Commite voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa.
  Voorzitter: Shaych Abdoel-Aziez Ibn Baaz
  Assistent-Voorzitter: Shaych Abdoer-Razzaaq Afiefie
  Lid: Shaych Abdoellaah Ibn Qu'oed

  Bron: Fataawa Ramadaan Volume 2, Pagina 748, Fatwa Nummer 759
  Fataawa al-Lajnah ad-Daa'imah lil-Buhoeth al-Ilmiyyah wal-Iftaa, Fatwa Nummer 6060

  Vraag:

  Als iemand die vast een natte droom heeft gedurende een dag van de Ramadaan, verbreekt dit dan zijn vasten of niet, en moet hij de rituele reiniging (Ghoesl) verrichten?

  Antwoord:

  Als iemand aan het vasten is en een natte droom heeft gedurende een dag van de Ramadaan, dan is zijn vasten geldig en is het niet beïnvloedt door de natte droom, omdat hij dit niet met opzet heeft gedaan. Desondanks, is het verplicht voor hem om de rituele reiniging (Ghoesl) te verrichten, omdat hij het gebed moet verrichten. Het zo snel mogelijk verrichten van de rituele reiniging is beter, maar niet verplicht.

  En Allaah weet het het beste.

  Shaych Saalih Ibn Fauwzaan

  Bron: Fataawa Ramadaan � Volume 2, Pagina 440, Fatwa Nummer 365:
  Al-Muntaqaa min Fatawaa ash-Shaych Saalih Ibn Fawzaan � Volume 3, Pagina 162

  Vraag:

  Ik deed vlak voor het Dhor (middag) gebed tijdens de Ramadaan wat parfum op mezelf en toen ik de moskee binnen kwam, berispte de Iemaam mij en zei dat mijn vasten nu verbroken was en ook het vasten van iedereen die (de geur) heeft geroken, omdat het nogal sterk was. In hoeverre is deze uitspraak correct?

  Antwoord:

  Er is geen probleem in het aanbrengen van parfum terwijl men vast en dit heeft geen enkel effect op het vasten, behalve als de parfum een wierrook basis heeft en men het opzettelijk inademt. Dit is, omdat de rook van de wierrook de neus binnengaat en de hersenen beïnvloed en op die manier ook het vasten beïnvloed. Wat parfums betreft, dan is er geen enkel probleem voor degene die vast om deze te gebruiken. Het is niet toegestaan voor deze Iemaam om een fatwa (religieus oordeel) te geven zonder (degelijke) kennis.

  Shaych Saalih Ibn Fawzaan

  Bron: Fataawa Ramadaan Volume 2, Pagina 500, Fatwa Nummer 454:
  Al-Fatawaa libni-Fawzaan Volume 1, Fatwa Nummer 151

  Vraag:

  Is het toegestaan voor iemand die vast, om tandpasta gedurende die dag te gebruiken?

  Antwoord:

  Het is toegestaan voor iemand die vast, om tandpasta te gebruiken, maar hij dient wel voorzichtig te blijven, zodat niets van de oplossing zijn keel ingaat. Het is beter als hij zijn mond schoon maakt met de miswaak en andere (middelen zoals deze, van hetgeen de keel niet bereiken, net zoals dat iemand niet moet overdrijven wanneer men met water gorgelt in de mond tijdens het verrichten van de kleine wassing (wudhoe).

  Shaych Saalih Ibn Fawzaan

  Bron: Fataawa Ramadaan � Volume2, Pagina 496, Fatwa Nummer 445:
  Al-Muntaqaa min Fatawaa ash-Shaych Saalih ibn Fawzaan � Volume 3, Fatwa Nummer 158

  Vraag:

  Als ik op de 30e dag van de Ramadaan vanuit Londen zou reizen na de tijd van Maghrib, na mijn vasten verbroken te hebben, en ik zou aankomen op mijn bestemming in de USA om er vervolgens achter te komen dat het daar nog steeds overdag is op de 30e van de Ramadaan, wat zou ik moeten doen?


  Antwoord:

  Het antwoord op uw vraag is in het kort: jouw toestand (conditie) zou gelijk moeten zijn aan die van de [Moslim] inwoners van (de plek) waar je bent. Dus, als zij nog steeds bezig waren met het vasten dan zou je samen met hen moeten vasten zelfs als dat betekent, dat je meer dan 30 dagen aan het vasten zou zijn [het max. aantal dagen die normaal in acht worden genomen in de maand Ramadaan.]

  Dit is de mening van Shaikh Abdul-Azeez Ibn Baaz.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !