Да ли је Исус (Иса), мир над њим, био јевреј? ()

Мухаммед Салих Ел- Мунеџид

Да ли муслимани верују да је Исус (Иса), нека је мир над њим, био јевреј? Са обзиром да је у Новом Завету споменуто да је Исус био од јевреја.

|

Да ли је Исус (Иса), нека је мир над њим, био јевреј?

] Српски – Serbian – صربي [

Мухаммед Салих Ел-Мунеџџид

www.islamqa.info

Превод:

Ирфан Клица

Ревизија:

Фејзо Радончић

Љубица Јовановић

2015 - 1436

 ﴿هل كان عيسى عليه السلام يهوديا؟﴾

« باللغة الصربية »

الشيخ محمد صالح المنجد

موقع الإسلام – سؤال وجواب

ترجمة:

عرفان كليتسا

مراجعة:

فيزو رادونشيش

ليوبيتسا يوفانوفيتس

2015 - 1436

Да ли је Исус (Иса), нека је мир над њим, био јевреј?

Питање:

Да ли муслимани верују да је Исус (Иса), нека је мир над њим, био јевреј? С обзиром на то да је у Новом завету споменуто да је Исус био од јевреја.

Одговор:

Захвала припада Богу,

Исус (Иса) син Маријин (Мерјемин), нека је мир над њим, један је од часних Божијих веровесника и најодабранијих посланика. Послао га је Узвишени Бог народу Израиловом, и подучио га је Теврату (Тори) и Инџилу (Јеванђељу), и обавестио нас је да је дошао да посведочи о ономе што је у Теврату (Тори), потврђујући га и верујући у њега, осим онога што је дерогирано и дозвољено Исусовим следбеницима, а било је раније забрањено у Теврату.

Казао је Узвишени Бог у Часном Кур'ану: И када анђели рекоше: “О Мерјема, тебе је Аллах одабрао и чистом створио, и бољом од свих жена на свету учинио. О Мерјема, буди послушна своме Господару и лицем на тле падај и са онима који молитву обављају и ти обављај!” То су непознате вести које ти објављујемо. Ти ниси био међу њима када су пера своја од трске побацали да би видели који ће се од њих о Мерјеми бринути, и ти ниси био међу њима кад су се препирали. А када анђели рекоше: “О Мерјема, Аллах ти јавља радосну вест, од Њега Реч: име ће му бити Месих, Иса, син Мерјемин, биће виђен и на овом и на оном свету и један од Аллаху блиских; он ће говорити људима још у колевци, а и као одрастао, и биће честит”, - она рече: “Господару мој, како ћу имати дете када ме ниједан мушкарац никада није додирнуо?”“Ето тако”, - рече -, “Аллах ствара што Он хоће. Када нешто одлучи, Он само за то рекне: ’Буди!’ – и оно буде.”. И поучиће га писму и мудрости, и Теврату и Инџилу, и послати као посланика синовима Исраиловим: “Доносим вам доказ од Господара вашег: направићу вам од иловаче нешто попут птице и пухнућу у њу, и биће, вољом Аллаховом, права птица. И исцелићу слепа од рођења, и губава, и оживљаваћу мртве, вољом Аллаховом, и казиваћу вам шта једете и шта у домовима гомилате; то ће, уистину, бити доказ за вас, ако прави верници будете; и да потврдим истинитост Теврата, објављеног пре мене, и да вам допустим нешто што вам је било забрањено. И доносим вам доказ од Господара вашег, - зато се Аллаха бојте и мене слушајте -, Аллах је доиста и мој и ваш Господар, па Њега обожавајте; то је прави пут!” (Кур'ан, поглавље: Амрамова породица, 42-51)

И казао је Узвишени Бог:

После њих смо Исуса (Исаа), сина Маријина (Мерјемина), послали, који је признавао Теврат пре њега објављен, а њему смо дали Инџил, у коме је било упутство и светло, и да потврди Теврат, пре њега објављен, у коме је такође било упутство и поука онима који су се Бога бојали. (Кур'ан, поглавље: Трпеза 49)

Казао је Ибн Кесир, нека је на њега Божија милост, у његовом Тефсиру (тумачењу Кур'ана):

„Теврат (Тора) је књига коју је Узвишени Бог објавио Мојсију (ар. Муса), а Инџил (Јеванђеље) је књига коју је Узвишени Бог објавио Исусу, нека је мир над њима. А Исус, нека је мир над њим, придржавао се и једне и друге.“

Такође је казао:

„И да потврди Теврат - значи следећи га и не остављајући оно што је у њему, осим са малим изузетком што је јеврејима објаснио неке ствари око којих су се разилазили, како то каже Узвишени Бог, говорећи о Исусу, да је казао јеврејима: (50)...и да вам допустим нешто што вам је било забрањено. (Кур'ан, поглавље: Амрамова породица)

Ради овога је познат један од два става учењака да је Инџил докинуо неке прописе из Теврата.“

На основу овога сазнајемо да је Исус, нека је мир над њим, веровао у Теврат (Тору) који је био објављен Мојсију, нека је мир над њим, следећи га и поступајући према њему осим у мало ствари.

Мојсије (Муса) и Исус (Иса) и сви остали веровесници били су једне вере – исламске у општем значењу, а то је вера у једноћу[1] Узвишеног Бога, да се само Њему Једином чини богослужје, и да Му се у ничему судруг не приписује. Као што каже Узвишени Бог:

(19) Богу је права вера једино – ислам[2]. (Кур'ан, Амрамова породица)

(85) А онај који жели неку другу веру осим ислама, неће му бити примљена, и он ће на оном свету настрадати. (Кур'ан, Амрамова породица)

И казао је о Ное-у (ар. Нух), нека је мир над њим, да је казао:

(72) ...и мени је наређено да будем муслиман[3] (Богу покоран). (Кур'ан, поглавље: Јона)

И казао је о Авраму (ар. Ибрахим), нека је мир над њим:

(67) Аврам није био ни јевреј ни хришћанин, већ прави верник, веровао је у Бога једнога, и није био идолопоклоник. (Кур'ан, Амрамова породица )

И рекао је Узвишени о Мојсију, нека је мир над њим:

(84) И Мојсије рече: 'О народе мој, ако у Бога верујете, у Њега се поуздајте ако сте муслимани!’ (Кур'ан, поглавље: Јона)

И казао је Узвишени Бог о Јосифу, нека је мир над њим, да је казао:

(101) '...дај да умрем као муслиман и придружи ме онима који су добри!' (Кур'ан, поглавље: Јосиф)

Стога се не каже за Мојсија, нека је мир над њим, да је био јеврејске вере, већ исламске. А његови следбеници су названи јеврејима (ар. јехуд), због њиховог говора: „Ми се враћамо Теби (худна илејке)“, или због говора: „Покајали смо се и враћамо се“, или због порекла Јуде најстаријег Израиловог (Јаковљевог) сина.

Такође Исус, нека је мир над њим, био је муслиман (Богу покоран), и није био хришћанин. А они који су названи хришћанима су његови следбеници који су га помогли и који су га подржали.

Исус, нека је мир над њим, је следио Теврат, поступајући по њему и потврђујући га, зато што је он био један од Израелаца којима је био послан Мојсије, нека је мир над њим. А затим је Узвишени Бог објавио Инџил (Јеванђеље) у којем је била потврда Теврата, као што смо раније споменули.

Ово што смо споменули представља веру са којом је дошао Исус, нека је мир над њим, ако је онај који је поставио питање циљао на ово.

А ако је онај који је поставио питање циљао Исусово, нека је мир над њим, порекло и порекло народа у коме се родио, и коме је послан, онда је веровесник Исус, нека је мир над њим, од Израелаца без разилажења. А Израелци (синови Израилови) су они који су касније названи јеврејима као што смо већ указали.

На онима који говоре о његовом пореклу је да кажу: „он је од Израелаца“, јер реч „јевреји“ садржи значење које указује на посебну веру, стога је њену употребу неопходно избегавати када је у питању Исус, нека је мир над њим, чак иако знамо да су он и његов народ следили Теврат, и да је он поступао по њему осим у мало ствари.

Казао је Ибн Асир, Бог му се смиловао:

„Маријин отац, тј. деда Исусов, нека је мир над њим, потиче од лозе Соломуна сина Давидовог. И његова породица је била глава израелаца и свештенства.“ (Комплетна историја, 1/251)

Казао је Ибн Кесир, Бог му се смиловао:

„Нема разилажења да Марија (Мерјем) потиче из лозе Давида, нека је мир над њим. И њен отац је био вођа молитве израелцима у његовом времену.“ (Ел-Почетак и крај, 2/52)

Казао је шејхул-ислам[4] Ибн Тејмијје, Бог му се смиловао:

„Нема сумње да су народ Мојсијев, нека је мир над њим, Израелци (синови Израилови), и на њиховом језику је објављен Теврат. Такође су Израелци и Исусов, нека је мир над њим, народ и њиховим језиком је говорио и сам Исус, нека је мир над њим. И није се обраћао ни један од посланика који су послани Израелцима, осим хебрејским језиком. И није говорио ни један од њих двојице, ни латинским, ни сиријским, а ни грчким нити коптским.“ (Исправан одговор ономе ко је променио Исусову веру, 2/94)

Такође је казао:

Познато је са слагањем хришћана да Исус, нека је мир над њим, није говорио осим хебрејским језиком, као и остали посланици од Израелаца. И да је био обрезан седмог дана, као што се обрезују Израелци, и да се окретао током молитве према њиховој кибли (правцу), и да није клањао према истоку, а није ни наредио да се клања према истоку.“ (Исправан одговор ономе ко је променио Исусову веру, 3/32)

А Бог најбоље зна.

[1] Веровање у једноћу Узвишеног Бога значи веровање да је Узвишени Бог јединствен у свему и да је једино Он достојан обожавања.

[2] Ислам – значи предати се Богу и бити му покоран.

[3] Муслиман у језичком значењу речи значи бити покоран Богу.

[4] Титула највећег учењака у исламу.