Да ли је дозвољено да муслиман ожени јеврејку или хришћанку? ()

Закир Наик

Питање: Да ли је дозвољено да муслиман ожени јеврејку или хришћанку?

  |

  ДА ЛИ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ДА МУСЛИМАН ОЖЕНИ ЈЕВРЕЈКУ ИЛИ ХРИШЋАНКУ?

  ﴿ الزواج من أهل الكتاب﴾

  < الصربيةСрпски - >

  др. Закир Наик

  ذاكر عبد الكريم نايك

  —™

  Превод и рецензија:

  Амра Клица

  Љубица Јовановић

  ترجمةو مراجعة:

  عمرة داتسيتش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  Да ли је дозвољено да муслиман да ожени јеврејку или хришћанку?

  Одговор: Муслиману је дозвољено да се ожени са јеврејком или хришћанком, уколико се испуне одређени услови. Узвишени Бог каже:

  ...честите вернице су вам дозвољене, и честите кћери оних којима је дата Књига пре вас. (Кур'ан, поглавље Трпеза, одломак 5)

  На основу наведеног одломка, већина учењака сматра да је дозвољено да се ожени са јеврејком или хришћанком. Међутим, на другим местима Кур'ан истиче да је муслиманима забрањен брак са многобошкињама, онима који приписују Богу друга:

  Не жените се многобошкињама док не постану вернице; уистину је робиња - верница боља од многобошкиње, макар вам се и свиђала. (Кур'ан,поглавље Ел-Бекаре, одломак 221)

  Када анализирамо веровања јевреја и хришћана, видећемо да они приписују Богу друга. О томе говори и Часни Кур'ан:

  Они, поред Бога, боговима сматрају свештенике своје и монахе своје и Христа, сина Маријиног, а наређено им је да се само једном Богу клањају - нема бога осим Њега. (Кур'ан, поглавље Покајање, одломак 31)

  Хришћани тврде да је Исус бог и син Божији, као таквог га обожавају и чине ширк/многобоштво.

  Неверници су они који говоре: "Бог је - Христ, син Маријин!" А Христ је говорио: "О синови Израелови, клањајте се Богу, и моме и вашем Господару! Ко другог Богу сматра равним, Бог ће му улазак у Рај забранити и боравиште његово ће Пакао бити; а неверницима неће нико помоћи." (Кур'ан, поглавље Трпеза, одломак 72)

  Из овог и многих других одломака, разумемо да су већина јевреја и хришћана у ствари многобошци, јер приписују Богу друга, сматрајући божанством неког другог поред Једног Бога. Неко ће помислити да постоји контрадикција између одломака који дозвољава женидбу са јеврејком или хришћанком и одломака који говоре о њиховом многобоштву и забрани женидбе са многобошкињама. Објашњење је дато у следећем одломку:

  А кад би следбеници Књиге исправно веровали, било би боље за њих; има их и правих верника, али, већином су неверници. (Кур'ан, поглавље Имранова породица, одломак 110)

  Према томе, мој став је да се муслимани смеју да се жене са јеврејкама и хришћанкама које су честите и не верују у тројство и не приписују Исусу божанске особине. А Бог најбоље зна.