Питање: Кажете да је Бог створио све законе у Космосу. Ако их је Он створио, зашто их не мења? ()

Закир Наик

Питање: Познато је да у космосу владају исти закони физике од његовог настанка. Кажете да је Бог створио све те законе. Ако их је Он створио, зашто их не мења? Ако Бог нема избора по питању закона у универзуму, зашто Га звати Богом!?

  |

  Питање: Кажете да је Бог створио све законе у Космосу. Ако их је Он створио, зашто их не мења?

  لو خلق الله أحكام كونية لماذا لا يغيرها ؟

  < الصربية >

  др. Закир Наик

  ذاكر عبد الكريم نايك

  —™

  Превод:

  Амра Клица

  Љубица Јовановић

  Рецензија:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  ترجمة:

  عمرة داتسيتش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  مراجعة:

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  Бог чини шта хоће

  Питање: Познато је да у космосу владају исти закони физике од његовог настанка. Кажете да је Бог створио све те законе. Ако их је Он створио, зашто их не мења? Ако Бог нема избора по питању закона у универзуму, зашто Га звати Богом!?

  Одговор: Слажем се са тобом. Зашто Га звати Богом, ако нема избора!? Међутим, ниси размишљао о овоме: Божија је одлука и Његов избор да се закони у космосу не мењају! Он је створио законе у универзуму и не жели да их мења. Он неће следити твоје хирове и жеље за променом закона. У космосу владају Његови закони, а Његова одлука је да се Његови закони не мењају. Ако је Бог дао да Сунце излази са истока а залази на запад, можеш ли ти учинити нешто по том питању и променити закон? Не можеш. Али, Бог може, и хоће! Пред Судњи дан, као један од великих предзнака Судњег дана, Сунце ће изаћи са запада.

  Он ономе што ствара додаје што хоће. Он, уистину, све може. (Кур'ан, поглавље Фатир, одломак 1)