หุก่มการละศีลอดในเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็น ()

มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

ท่านชัยคฺครับ อะไรคือหุก่มการละศีลอดในช่วงกลางวันของเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็น ? ฟัตวาตอบโดยชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน จากหนังสือ ‎‎“ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต”

  |

  หุก่มการละศีลอดในเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็น

  حكم الفطر في رمضان بدون عذر

  < تايلانديไทย – Thai - >

  มุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

  محمد بن صالح العثيمين

  —™

  ผู้แปล: อัสรัน นิยมเดชา

  ผู้ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  ترجمة: عصران نيومديشا

  مراجعة: صافي عثمان

  หุก่มการละศีลอดในเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็น

  คำถามที่ 131:

  ท่านชัยคฺครับ อะไรคือหุก่มการละศีลอดในช่วงกลางวันของเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็น ?

  คำตอบ:

  การละศีลอดในช่วงกลางวันของเดือนเราะมะฎอนโดยไม่มีเหตุจำเป็นนั้นถือเป็นบาปใหญ่ ผู้ที่ทำเช่นนั้นถือว่าเป็นฟาสิก (คนเลว) จำเป็นต้องเตาบัตกลับตัวเข้าหาอัลลอฮฺ พร้อมกับถือศีลอดชดวันที่ละศีลอดนั้น กล่าวคือหากเขาเริ่มถือศีลอดแล้วปรากฏว่าในระหว่างวันเขาละศีลอดโดยไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็น เช่นนี้แล้วเขาจะต้องถือศีลอดชดวันดังกล่าว เพราะในขณะที่เขาเริ่มเข้าสู่การถือศีลอดนั้น เขามีเจตนาที่จะปฏิบัติให้เสร็จสิ้นในฐานะที่เป็นอิบาดะฮฺฟัรฎู จึงจำเป็นต้องชดวันดังกล่าวเต็มวัน

  แต่ในกรณีที่เขาเจตนาไม่ถือศีลอดตั้งแต่แรกโดยไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ นั้น ตามทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วไม่จำเป็นที่เขาจะต้องถือชดเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆ และการถือศีลอดชดในกรณีเช่นนี้ก็จะไม่ถูกตอบรับ ดังกฎที่ว่า “ทุกอิบาดะฮฺที่มีกำหนดเวลาชัดเจนนั้น หากกระทำเลยไปจากวันที่กำหนดไว้โดยไม่มีเหตุอนุโลมตามความจำเป็น อิบาดะฮฺนั้นก็จะไม่ถูกตอบรับ” ทั้งนี้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

  « مَنْ عَمِلَ عمَلا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

  “ผู้ใดปฏิบัติการงานหนึ่งการงานใดที่ไม่ตรงกับแนวทางของเรา การงานดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 1718)

  นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังเป็นการฝ่าฝืนบัญญัติของอัลลอฮฺ ซึ่งกล่าวได้ว่าการฝ่าฝืนบัญญัติของอัลลอฮฺนั้นเป็นการกระทำที่อธรรม และการงานของผู้ที่อธรรมนั้นจะไม่ถูกตอบรับ อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสว่า

  ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

  “และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺแล้ว ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ที่อธรรมแก่ตัวเอง” (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 229)

  อีกเหตุผลหนึ่งคืออิบาดะฮฺถือศีลอดนี้ หากผู้ใดปฏิบัติก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าใช้ไม่ได้และไม่ถูกตอบรับ เช่นเดียวกันหากเขาปฏิบัติเมื่อเวลาที่กำหนดผ่านพ้นไปแล้วก็จะไม่ถูกตอบรับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นเท่านั้น