จะถือศีลอดหกวันเชาวาลในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีได้หรือไม่? ()

มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

ถาม : ฉันสามารถที่จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี เพื่อจะได้ผลบุญของสองวันนี้รวมกันด้วย ได้หรือไม่ (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 106468)

  |

  จะถือศีลอดหกวันเชาวาล

  ในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีได้หรือไม่?

  [ ไทย ]

  هل يجعل صيام ستة شوال يوم الاثنين والخميس؟

  [ باللغة التايلاندية ]

  www.islamqa.com

  موقع الإسلام سؤال وجواب

  แปลโดย: ซุฟอัม อุษมาน

  ترجمة: صافي عثمان

  ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  مراجعة: صافي عثمان

  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

  1428 – 2007

  هل يجعل صيام ستة شوال يوم الاثنين والخميس؟

  هل يصح أن أصوم ستة شوال في يوم الاثنين والخميس ، لأحصل على ثواب صيام الاثنين والخميس ؟ (موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم السؤال 106468)

  จะถือศีลอดหกวันเชาวาลในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีได้หรือไม่?

  ถาม : ฉันสามารถที่จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี เพื่อจะได้ผลบุญของสองวันนี้รวมกันด้วย ได้หรือไม่ (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 106468)

  ตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮฺ ได้ การทำเช่นนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด คุณจะได้รับผลบุญทั้งการถือศีลอดหกวันเชาวาลและการถือศีลอดวันจันทร์และวันพฤหัสบดีพร้อมๆ กัน

  ท่านเชค มุหัมมัด บิน อุษัยมีน ได้กล่าวว่า "เมื่อการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลตรงกับวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี แท้จริงเขาจะได้รับผลบุญสองประการด้วยการตั้งเจตนาถือศีลอดหกวันเชาวาลพร้อมๆ กับการตั้งเจตนาถือศีลอดวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี ตามที่มีหะดีษระบุความว่า "แท้จริงการงานต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับการเจตนา และทุกคนจะได้รับในสิ่งที่ตนเจตนาไว้" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์)" (ฟะตาวา อิสลามียะฮฺ 2:154)

  www.islamqa.com