การชดใช้สำหรับการถือศีลอดวันอาชูรออ์ ()

ฉันได้ป่วยและไม่สามารถที่จะถือศีลอดในวันอาชูรออ์ ทั้งๆ ที่ฉันได้ตั้งเจตนาไว้แล้วว่าจะถือศีลอดในวันนั้นและฉันก็ได้ถือศีลอดในวันที่เก้า(ตาซูอาอฺ)แล้วด้วย คำถามคือฉันสามารถที่ถือศีลอดชดใช้ของวันอาชูรออ์ได้หรือไม่ ?

|

 การชดใช้สำหรับการถือศีลอดวันอาชูรออ์

قضاء صوم يوم عاشوراء

แปลโดย: ซุฟอัม อุษมาน

ترجمة : صافي عثمان


การชดใช้สำหรับการถือศีลอดวันอาชูรออ์

قضاء صوم يوم عاشوراء

คำถาม

ฉันได้ป่วยและไม่สามารถที่จะถือศีลอดในวันอาชูรออ์ ทั้งๆ ที่ฉันได้ตั้งเจตนาไว้แล้วว่าจะถือศีลอดในวันนั้นและฉันก็ได้ถือศีลอดในวันที่เก้า(ตาซูอาอฺ)แล้วด้วย คำถามคือฉันสามารถที่ถือศีลอดชดใช้ของวันอาชูรออ์ได้หรือไม่ ? เพราะฉันได้ยินมาว่าการถือศีลอดสุนัตนั้นจะถือชดไม่ได้ ขออัลลอฮฺตอบแทนท่านด้วยการตอบแทนที่ประเสริฐ

คำตอบ

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอความจำเริญและสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ครอบครัว และเศาะหาบะฮฺของท่าน

ในเมื่อท่านได้เนียตเจตนาไว้แล้วที่จะถือศีลอดวันอาชูรออ์ แต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ท่านไม่สามารถถือศีลอดตามเจตนานั้นได้เพราะเจ็บป่วย หวังว่าอินชาอัลลอฮฺท่านจะได้รับผลบุญเหมือนท่านได้ถือศีลอดจริงๆ เพราะหะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า "เมื่อบ่าวคนใดได้เจ็บป่วยหรือออกเดินทาง (และไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจที่เขาทำอยู่ประจำตอนไม่มีเหตุจำเป็น) เขาจะได้รับผลบุญประหนึ่งเหมือนผู้ที่ไม่ได้เดินทางและผู้ที่มีสุขภาพดี" (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์)

กรณีของการถือศีลอดชดใช้ของวันอาชูรออ์นั้นถือว่าสุนัต ตามทัศนะของอุละมาอ์บางท่านในมัซฮับชาฟิอีย์ที่มีความเห็นว่าสุนัตให้ถือศีลอดชดสำหรับการถือศีลอดแบบมีวาระประจำ ถ้าหากว่าหมดเวลาของมันไปแล้ว ใน "นิฮายะตุล มุห์ตาจญ์ ชัรห์ อัล-มินหาจญ์" มีระบุว่า : "ผู้ใดก็ตามที่พลาดจากการถือศีลอดที่เขาปฏิบัติอยู่ประจำเช่น การถือศีลอดทุกวันจันทร์ ก็ไม่สุนัตให้เขาถือศีลอดชด เพราะเหตุแห่งการถือศีลอดนั้นได้ผ่านไปแล้ว ตามที่บิดาของข้าพเจ้า (เจ้าของหนังสือ) ได้มีฟัตวาไว้ แต่ฟัตวานี้ค้านกับฟัตวาก่อนหน้าที่ท่านเห็นว่าให้ถือศีลอดสำหรับใครที่พลาดการถือศีลอดหกวันเดือนเชาวาล ด้วยเหตุผลว่า สุนัตให้ถือศีลอดชดสำหรับการถือศีลอดที่มีวาระประจำ ความเห็นนี้เป็นความเห็นที่มีเหตุผลมากที่สุด"

วัลลอฮฺ อะอฺลัม