ความแตกต่างของมัฏละอฺ และผลต่อผู้ที่เดินทาง ()

มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

 

ถาม - มุสลิมคนหนึ่งได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนจนครบและละหมาดอีดแล้ว หลังจากนั้นเขาได้เดินทางกลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ทางตะวันออก เมื่อถึงบ้านปรากฎว่าคนที่นั่นยังคงถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้เขาต้องถือศีลอดพร้อมคนที่นั่นหรือไม่ เพราะเขาได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนครบสมบูรณ์แล้วก่อนเดินทางกลับ ?
  ความแตกต่างของมัฏละอฺ และผลต่อผู้ที่เดินทาง

  |

  ความแตกต่างในเวลาขึ้นลงของดวงจันทร์ระหว่างเมืองต่างๆ ในโลกนี้

  และผลต่อผู้ที่เดินทางไปมาระหว่างเมืองดังกล่าว

  [ ไทย ]

  اختلاف المطالع بين البلدان وتأثيرها على المتنقلين بينها

  [ باللغة التايلاندية ]

  www.islamqa.com

  موقع الإسلام سؤال وجواب

  แปลโดย: ดานียา เจะสนิ

  ترجمة : دانيال جيك سنيك

  ตรวจทาน: อัสรัน นิยมเดชา

  مراجعة: عصران إبراهيم

  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

  1429 – 2008

  ความแตกต่างในเวลาขึ้นลงของดวงจันทร์ระหว่างเมืองต่างๆในโลกนี้และผลต่อผู้ที่เดินทางไปมาระหว่างเมืองดังกล่าว

  ถาม - มุสลิมคนหนึ่งได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนจนครบและละหมาดอีดแล้ว หลังจากนั้นเขาได้เดินทางกลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ทางตะวันออก เมื่อถึงบ้านปรากฎว่าคนที่นั่นยังคงถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้เขาต้องถือศีลอดพร้อมคนที่นั่นหรือไม่ เพราะเขาได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนครบสมบูรณ์แล้วก่อนเดินทางกลับ ?

  ตอบ – อัลหัมดุลิลลาฮฺ

  เคยมีคนถามท่านชัยค์อุษัยมีน(เราะหิมะฮุลลอฮฺ)เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ถือศีลอดมายี่สิบเก้าวันแล้วอีดในวันรุ่งขึ้นในเมืองที่เขาถือศีลอดอยู่ หลังจากนั้นในเช้าวันอีดเขาเดินทางไปอีกเมืองหนึ่ง โดยไม่ถือศีลอดแล้ว เมื่อไปถึงปรากฏว่าผู้คนในเมืองนั้นยังถือศีลอดกันอยู่ แล้วเขาจะต้องถือศีลอดหรือยังคงอยู่กับสภาพที่ไม่ถือศีลอดและถือเป็นวันอีดของเขา ?

  ท่านตอบว่า “ท่านไม่จำเป็นต้องถือศีลอดอีกแล้ว เนื่องจากท่านได้เลิกถือศีลอดอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา (นั่นคือถือศีลอดครบและเข้าสู่วันอีดแล้ว) ดังนั้น จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นที่อนุญาตสำหรับเขา และไม่ต้องถือศีลอด ถ้าหากว่าตะวันลับขอบฟ้าแล้วในประเทศหนึ่ง แล้วท่านเดินทางไปยังอีกประเทศซึ่งตะวันยังไม่ตกดิน ท่านก็ไม่จำเป็นต้องถือศีลอดแต่อย่างใด”

  และมีคนถามท่านว่า หากเราเริ่มถือศีลอดในประเทศซาอุฯ จากนั้นเราเดินทางกลับไปยังประเทศของเราทางเอเชียตะวันออกในเดือนรอมฎอน ซึ่งที่นั่นเริ่มถือศีลอดช้ากว่า เช่นนี้เราจะถือศีลอด 31 วันได้หรือไม่?

  ท่านได้ตอบว่า - หากว่าคนคนหนึ่งได้เดินทางจากเมืองหนึ่งที่เขาถือศีลอดในช่วงแรกของเดือนเราะมะฎอนไปยังอีกเมืองหนึ่งที่ครบศีลอด(อีด)ล่าช้ากว่า เขาจะละการถือศีลอด(อีด) ไม่ได้จนกว่า ผู้คนในเมืองนั้นจะละศีลอด(อีด)เสียก่อน ทั้งนี้เหมือนกับผู้ที่ถือศีลอดในเมืองหนึ่ง แล้วในวันเดียวกันได้เดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งที่ดวงอาทิตย์ตกล่าช้ากว่า เขาจะต้องถือศีลอดต่อไปจนกว่าดวงอาทิตย์จะตก แม้จะต้องใช้เวลายาวนานถึงยี่สิบชั่วโมงก็ตาม เว้นแต่เขาจะใช้วิธีละศีลอดเนื่องจากการเดินทางของเขาตั้งแต่แรก ก็เป็นที่อนุญาตให้เขาละศีลอดได้

  และในทางตรงกันข้ามกัน หากว่าเขาเดินไปยังเมืองหนึ่งที่ผู้คนในเมืองนั้นถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนครบ(อีด)ก่อนถึงสามสิบวัน เขาจะต้องละศีลอด(อีด)พร้อมๆกับผู้คนในเมืองนั้นด้วย ทั้งนี้หากปรากฏว่าเดือนเราะมะฎอนสำหรับเมืองที่เขาจากมา ในปีนั้นครบหนึ่งเดือนสามสิบวันเต็ม เขาจะต้องชดเพิ่มหนึ่งวัน แต่หากว่าครบหนึ่งเดือนแค่ยี่สิบเก้าวัน เขาก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น สรุปแล้วเขาจะต้องชดเพิ่ม หากว่าเขาถือศีลอดไม่ครบหนึ่งเดือน และหากว่าเขาถือศีลอดเกินหนึ่งเดือน วันที่เกินนั้นถือว่าตกไปโดยปริยาย วัลลอฮุอะอฺลัม” คัดลอกจากหนังสือมัญฺมูอุลฟะตาวา 19

  ที่มา www.islamqa.com หมายเลข 38101