Bir ülkede hilalin görülmesi, diğer ülkelerin de oruç tutmalarını (oruca başlamalarını) gerektirir mi? ()

Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrin

Değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn\’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Müslümanlar bir ülkede hilali gördükleri zaman diğer ülkelerdeki müslümanların da oruç tutmaları gerekir mi?\”.

  |

  Bir ülkede hilalin görülmesi, diğer ülkelerin de oruç tutmalarını (oruca başlamalarını) gerektirir mi?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ رؤية الهلال في بلد هل تلزم البلاد الأخرى بالصيام؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Müslümanlar bir ülkede hilali gördükleri zaman diğer ülkelerdeki müslümanların da oruç tutmaları gerekir mi?

  Cevap:

  Hilalin doğuş yer ve zamanların farklı olduğunda ve iki ülke arasında hilalin görülmesinde farklılık olduğunda şüphemiz yoktur. Bu ihtilaf sebebiyle aralarında hissedilir bir farklılık olduğu zaman her ülke için kendi ru’yetinin geçerli olduğu âlimlerin pek çoğu tarafından tercih edilmiştir.

  Delilleri şudur:

  İbn-i Abbas’ın azatlı kölesi Kureyb Şam’da iken Ramazan hilalini görmüştü. Şamlılarla birlikte Cuma gecesi oruca kalktılar. Halbuki Medine'de ancak Cumartesi gecesi hilal görülebildi.

  Kureyb, İb-i Abbas’a, Muâviye’nin ve Şam halkının Cuma gecesi oruca başladıklarını bildirdi.

  İbn-i Abbas dedi ki:

  Fakat biz Cumartesi gecesi oruç tuttuk. Biz, hilali görünceye veya Ramazan ayını otuza tamamlayıncaya kadar oruç tutmaya devam edeceğiz. Çünkü Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize böyle emretti.

  Şeyhulislam İbn-i Teymiyye, hilali gören beldelerin halkına ve onların önündeki beldelerin halklarına oruç tutmaları gerektiği görüşünü tercih etmiştir. Bir beldede hilal görüldüğü zaman ondan sonraki beldelerde de hilalin mutlaka görüleceği kesindir. Çünkü hilalin batışı, güneşin batışından sonradır.Hilalin batışı geciktikçe güneşten sonraya kalma süresi, parlaklığı ve görünürlülüğü daha da artacaktır.

  Örneğin Bahreyn’de hilal görüldüğü zaman Necd, Hicaz, Mısır ve Fas gibi ondan sonraki (yani batıdaki) ülkelerin de oruç tutmaları gerekir. Hindistan, Sind ve Maveraünnehir gibi Bahreyn’den önceki (yani doğudaki) ülkelerin ise oruç tutmaları gerekmez.

  & & & & & &