Borçlunun borcunu zekâttan ödemenin şekli ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Zekâtı, borcunu ödemesi için borçlunun kendisine vermek mi daha faziletlidir, yoksa zekât sahibinin, zekâtı alacaklısına götürüp onun namına bu borcu zekâtla ödemesi mi daha faziletlidir?"

  |

  Borçlunun borcunu zekâttan ödemenin şekli

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ كيفية تسديد ديون المدين من الزكاة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Zekâtı, borcunu ödemesi için borçlunun kendisine vermek mi daha faziletlidir, yoksa zekât sahibinin, zekâtı alacaklısına götürüp onun namına bu borcu zekâtla ödemesi mi daha faziletlidir?

  Cevap:

  Bu, duruma göre değişir. Borçlu kimse, borcunu ödemeye ve borçtan kurtulmaya gayretli ise ve verilen maldan borcunu ödeyeceğinden emin ise, borcunu ödemesi için zekâtı bizzat borçluya veririz. Çünkü bu onun için daha gizli olur ve borcunu isteyen kimseler önünde mahcup olmaktan korur.

  Fakat borçlu,malını har vurup harman savuran birisi ise ve ona borcunu ödemesi için bir para verdiğimiz zaman bunu da götürüp zaruri olmayan şeyler satın alacaksa, zekâtı eline vermeyiz. Alacaklısına gideriz ve ona deriz ki, filan kişinin sana ne kadar borcu var? Sonra bu borcun hepsini veya imkân ölçüsünde bir kısmını alacaklısına veririz.

  & & & & & &