Cemaatle namazın bir veya iki rekatını kaçıran kimsenin hükmü? ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Cemaatle kıldığı namazın birinci veya ikinci rekâtını kaçıran kimse, imam selam verdikten sonra namazının eksik kalan kısmını kaza ederken Fatiha ile birlikte zammı sûre de okumalı mı, yoksa sadece Fatiha okumakla iktifa edebilir mi?"

  |

  Cemaatle namazın bir veya iki rekatını kaçıran kimsenin hükmü?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم من فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Cemaatle kıldığı namazın birinci veya ikinci rekâtını kaçıran kimse, imam selam verdikten sonra namazının eksik kalan kısmını kaza ederken Fatiha ile birlikte zammı sûre de okumalı mı, yoksa sadece Fatiha okumakla iktifa edebilir mi?

  Cevap:

  Doğru olan görüşe göre, imama sonradan yetişen kimsenin, imam selam verdikten sonra kılacağı namaz; onun için namazının son bölümü sayılır (başı sayılmaz). Buna göre rekâtlı bir namazın iki veya bir rekâtını veyahut da akşam namazının bir rekâtını kaçırdığı zaman Fatiha'dan başka bir şey okumaz. Sabah namazına gelince, bu namazda hem Fatiha'yı,hem de zammı sûreyi okur. Çünkü sabah namazının her iki rekâtında da hem Fatiha, hem zammı sûre okunur.

  & & & & & &