Domuz Eti İçeren Hayvan Yiyecekleri Üreten Fabrikada Çalışmanın Hükmü ()

Muhammed Salih el-Muneccid

 

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun- cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Domuz eti içeren hayvan yiyecekleri üreten fabrikada çalışmak câiz midir? "

  |

  DOMUZ ETİ İÇEREN HAYVAN YİYECEĞİ ÜRETEN FABRİKADA ÇALIŞMANIN HÜKMÜ

  ﴿حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  Domuz eti içeren hayvan yiyecekleri üreten fabrikada çalışmak câiz midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Birincisi:

  Köpek ve kedi gibi, etleri yenmeyen hayvanlara ölü hayvan etlerini yedirmek câizdir. Domuz eti de, bu ölü hayvan etlerindendir. Çünkü -ister kesilmiş olsun, isterse kesilmeden ölmüş olsun-, domuz eti her hâlukârda ölü hayvan (leş) hükmündedir.

  İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Ölü hayvan etini (leşini) köpeklere ve kuşlara yedirmek câizdir. Aynı şekilde necis olmuş yiyeceği evcil hayvanlara yedirmek de câizdir."[1]

  Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Yangını içki (şarap) ile söndürmek, ölü hayvan etini (leşini) şahinlere ve doğanlara yedirmek ve (at ve eşek gibi) evcil hayvana necis olmuş elbiseyi giydirmek (onunla üzerini örtmek), yine necis olmuş yağ (kandilde kullanmak sûreti) ile aydınlanmak, âlimlerin iki görüşünden en meşhur olanına göre câizdir.Bu, aynı zamanda İmam Ahmed'in de iki görüşünden en meşhurudur. Ayrıca habis şeyleri (habâisi) kullanmak, onları yok etmektir ve bunun da hiçbir zararı yoktur."[2]

  İkincisi:

  Domuz etini ister ayrı, isterse başka etlerle karıştırılmış olarak satmak câiz değildir.

  Nitekim Câbir b. Abdullah -Allah ondan ve babasından râzı olsun-, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i Mekke'nin fethi yılında Mekke'de şöyle derken işitmiştir:

  (( إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.)) [ متفق عليه]

  "Şüphesiz ki Allah ve Rasûlü, içki (şarap), ölü hayvan eti, domuz eti ve (altından yapılmış olsa bile) putları satmayı haram kılmıştır."[3]

  İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Köpeklere, yırtıcı hayvanlara ve kuşlara, ölü hayvan etini (leşini) yedirmek câizdir, fakat bunun satışını yapmak haramdır."[4]

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- kediler için üretilen ve içerisinde domuz etini içeren konserve yiyecekleri satın almak ve bunları kedilere yedirmek câiz midir?

  Diye sorulduğunda, o şöyle cevap vermiştir:

  "Konserve yiyecekleri satın almak, câiz değildir.Çünkü domuz etine para ödemek ve onu satın almak câiz değildir.Eğer konserve yiyecekleri atılmış halde yerde bulur ve bunu kedisine yedirirse, bunda bir sakınca yoktur.Allah Teâlâ en iyi bilendir."

  Buna göre, domuz eti veya başka ölü hayvan etleri içeren hayvan yiyecekleri üreten fabrikada çalışmak, harama yardım etmek olduğundan dolayı câiz değildir.Çünkü bu hayvan yiyecekleri, satılmak amacıyla üretilmektedir. Bu ise, -daha önce de geçtiği üzere- haramdır.

  Nitekim Allah Teâlâ harama yardım etmek hakkında şöyle buyurmuştur:

  ﮋ... ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [ سورة المائدة من الآية: ٢]

  "(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın. (Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın.Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir"[5]

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  [1] Nevevî; "el-Mecmû'", c: 4, s: 336.

  [2] İbn-i Teymiyye; "el-Fetâvâ'l-Kubrâ", c: 1, s: 433.

  [3] Buhârî; hadis no: 2082. Müslim; hadis no: 2960.

  [4] Nevevî; "el-Mecmû'", c: 9, s: 285.

  [5] Mâide Sûresi: 2