Evlerin bahçesinde yetişen ağaçların meyvesinin zekâtının hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Üç sene önce bir ev satın aldım.Hamd olsun içinde iki türlü meyve veren üç tane hurma ağacı var.Bu ağaçlarda bol miktarda meyve var. Bu durumda benim zekât vermem gerekir mi? Cevabınız evet ise, insanlar bu konuda çok bilgisiz durumda iken ve ben bu meyveleri devşirirken nisaba ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim diye bu konuyu sormak istiyorum. İkincisi: Zekât nasıl hesap edilir? Her türün zekâtı ayrı mı verilir, yoksa birbirine eklenerek her ikisinin zekâtı birinden verilebilir mi? Nakit olarak vermem câiz olur mu? Geçmiş yılların zekâtını nasıl yapmalıyım?"

  |

  Evlerin bahçesinde yetişen ağaçların meyvesinin zekâtının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم زكاة ثمار نخيل البيوت والفلل ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Üç sene önce bir ev satın aldım.Hamd olsun içinde iki türlü meyve veren üç tane hurma ağacı var.Bu ağaçlarda bol miktarda meyve var. Bu durumda benim zekât vermem gerekir mi?

  Cevabınız evet ise, insanlar bu konuda çok bilgisiz durumda iken ve ben bu meyveleri devşirirken nisaba ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim diye bu konuyu sormak istiyorum.

  İkincisi: Zekât nasıl hesap edilir? Her türün zekâtı ayrı mı verilir, yoksa birbirine eklenerek her ikisinin zekâtı birinden verilebilir mi? Nakit olarak vermem câiz olur mu? Geçmiş yılların zekâtını nasıl yapmalıyım?

  Cevap:

  Soruyu soran kişinin dediği gibi pek çok kimsenin evinde bulunan bu hurma ağaçlarının hükmü gerçekten bilinmemektedir.Çoğu insanın evinde yedi, on veya daha fazla ya da daha az hurma ağacı bulunmakta, bunların meyveleri de zekât nisabına ulaşmakta, fakat hurmaların zekâtının olduğunu bilmemektedirler. Sadece bahçeler-deki hurmaların zekâtı olduğunu zannetmektedirler. Oysa ister bahçede yetişsin, ister evlerde yetişsin, bütün hurmalar zekâta tâbidir. Hurma sahipleri bu konuda uzman bir kişiyi getirmeli, bu ağaçlardaki meyvelerin nisap miktarına ulaşıp ulaşmadığını hesap ettirmelidir. Nisâba ulaştığı zaman bunun zekâtını vermesi gerekir. Fakat hurmaları devşirirken bunun zekâtını nasıl verecek? Soruyu soran kişinin dediği gibi benim görüşüme göre bu gibi durumlarda hurmanın kıymeti hesap edilir ve kıymetinin yirmide biri, yani yüzde beşi zekât olarak verilir.Çünkü bu, hurma sahibi için daha kolay ve muhtaç için daha yararlıdır. Yani muhtaca nakit ödenmesi hem daha yararlıdır, hem de nakit olarak değerlendirilmesi sahibi açısından daha kolaydır. Zekâtın miktarı yüzde beştir. Mallarda zekât yüzde iki buçuk iken bunlarda yüzde beştir.Çünkü bunun zekâtı meyve zekâtıdır, ticaret zekâtı değildir.

  Bilmediği için ödemediği geçmiş yılların zekâtına gelince, şimdi bunların miktarını kendi kendine takdir eder, geçmiş yıllardaki meyvelerin miktarını tahminen hesap eder ve zekâtını şimdi verir. Bilmediği için de zekâtı geciktirdiğinden dolayı kendisine günah yoktur. Fakat geçmiş yılların zekâtını mutlaka vermesi gerekir.

  & & & & & &