Gece namazında ikinci rekattan sonra unutarak selam vermeden üçüncü rekata kalkan kimsenin hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse gece namazı kılmaktadır. Gece namazı, ikişer ikişer kılınır. Bu kimse unutarak üçüncü rekata kalkarsa, ne yapmalıdır?"

  |

  Gece namazında ikinci rekattan sonra unutarak selam vermeden üçüncü rekata kalkan kimsenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم من قام إلى الركعة الثالثة دون التسليم بعد الثانية في قيام الليل ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Bir kimse gece namazı kılmaktadır. Gece namazı, ikişer ikişer kılınır. Bu kimse unutarak üçüncü rekata kalkarsa, ne yapmalıdır?

  Cevap:

  Geri dönmesi gerekir. Eğer geri dönmezse, namazı geçersiz olur. Çünkü namaza bilerek (üçüncü rekatı) eklemiştir. Bunun içindir ki İmam Ahmed, gece namazında üçüncü rekâta kalkan kimse,sabah namazında sanki üçüncü rekâta kalkan kimse gibi olur, diye belirtmiştir. Yani geri dönmezse, namazı geçersiz olur. Fakat Vitir namazı bu hükmün dışındadır. Çünkü bir kimsenin Vitir namazında iki rekâtın üzerine bir rekat eklemesi câizdir. Vitir namazını üç rekât kılarsa, câiz olur.

  Buna göre bir kimse, Vitir namazına iki rekât kılıp selâm verdikten sonra bir rekâtı da tek olarak kılmak üzere niyet eder de namaza başlarsa, fakat unutur da selâm vermeden üçüncü rekâta kalkarsa, biz ona deriz ki, üçüncü rekatı tamamlasın.Çünkü Vitir namazını, kesintisiz üç rekât olarak kılmak da câizdir.

  & & & & & &