Gıda Deposunda Çalışan ve Domuz Etini Tırlara Taşıması İstenebilen Kimsenin Hükmü ()

Muhammed Salih el-Muneccid

 

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in -Allah onu korusun- cevapladığı sorunun metni şöyledir:"... Bizler, kimi zaman domuz eti veya domuzun yan ürünlerini içeren gıdalar isteyen müşterilerle karşılaşıyor ve bu gıdaları toplayıp tırlara yüklemek zorunda kalıyoruz.Benim sorum şudur: İslâm şeriatının benim bu işim hakkındaki hükmü nedir?..."

  |

  GIDA DEPOSUNDA ÇALIŞAN VE DOMUZ ETİNİ TIRLARA TAŞIMASI İSTENEBİLEN KİMSENİN HÜKMÜ

  ﴿حكم من يعمل في مخزن وقد يطلب منه نقل لحم الخنزير إلى الشاحنات﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿حكم من يعمل في مخزن وقد يطلب منه نقل لحم الخنزير إلى الشاحنات﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  Ben, bir batı ülkesinde (Avrupa'da), marketlere ve işyerlerine gıda maddeleri dağıtan bir depoda çalışan müslüman bir gencim. Gıda maddelerini bir yere topladıktan sonra marketlere götürmek üzere tırlara yüklemekteyiz. Bir yere topladığımız bu gıda maddelerinin arasında sebzeler, meyveler, süt ürünleri ve etler bulunmaktadır...

  Bizler, kimi zaman domuz eti veya domuzun yan ürünlerini içeren gıdalar isteyen müşterilerle karşılaşıyor ve bu gıdaları toplayıp tırlara yüklemek zorunda kalıyoruz.

  Benim sorum şudur: İslâm şeriatının benim bu işim hakkındaki hükmü nedir?

  Bunun yanında bilindiği üzere, müşterilerine içerisinde domuz eti olan menüler sunan lokanta ve kahvehane gibi yerlerde de iş imkânları bulunmaktadır.

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Hangi şekilde olursa olsun, domuz etini satmak, domuz etini taşımada ücret almak ve domuz etinin taşınmasına yardımcı olmak, asla câiz değildir.

  Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.)) [ متفق عليه]

  "Şüphesiz ki Allah ve Rasûlü, içki (şarap), ölü hayvan eti, domuz eti ve (altından yapılmış olsa bile) putları satmayı haram kılmıştır."[1]

  Allah Teâlâ da bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ... ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [ سورة المائدة من الآية: ٢]

  "(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın. (Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın.Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir"[2]

  Aynı şekilde, lokanta ve buna benzer yerlerde içki sunmak veya ölü hayvan eti veyahut da evcil eşeklerin etlerini satmak gibi, dînen haramlılığı sâbit olan şeylere yardımcı olmak, asla câiz değildir.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﮊ [ سورة المائدة من الآية: ٣ ]

  "Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan; (ölmeden yetişip kestikleriniz hariç) boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukardan yuvarlanıp ölmüş, boğazlanıp ölmüş, yırtıcı hayvanlarca parçalanmış hayvanlar; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı."[3]

  Müslümanın üzerine düşen görev; Allah Teâlâ'dan korkması, helal kazanç araması ve haram kazançtan sakınıp uzak durmasıdır. Çünkü haram ile beslenen her bedene, cehennem ateşi daha lâyıktır.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( كُلّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّار أَوْلَى بِهِ.)) [ رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر اصححه الألباني في صحيح الجامع ]

  "Haram ile beslenen her bedene, cehennem ateşi daha lâyıktır."[4]

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri, müşterilerine içki ve domuz eti sunan lokantalarda çalışmanın hükmü hakkında sorulan soruya şöyle cevap vermişlerdir:

  "Bu lokantalarda çalışmak, haramdır.İçki ve domuz etleri gibi haram kılınan şeylerden elde edilen kazanç ve bunlardan alınan ücret de haramdır.Çünkü bu davranış, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmaktır. Oysa Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ... ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ [ سورة المائدة من الآية: ٢]

  "(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın. (Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın.Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir"[5]

  Sana tavsiyemiz; Allah Teâlâ'nın haram kıldığı bir şeye yardımcı olmaktan kurtulmak için bu lokanta gibi yerlerde çalışmaktan uzak durmanızdır. [6]

  Sözün kısası; haram olan bir şeye yardımcı olmamak kaydıyla, gıda maddeleri satmak veya onları toplamak veyahut da herhangi bir şekilde bu işe yardımcı olmak üzere bu gıda deposunda çalışmanızda bir sakınca yoktur.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Buhârî; hadis no: 2082. Müslim; hadis no: 2960.

  [2] Mâide Sûresi: 2

  [3] Mâide Sûresi: 3

  [4] Taberânî ve Ebu Nuaym, Ebu Bekir'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmişlerdir. Elbânî de; "Sahîhu’l-Câmi'"; hadis no: 4519'da; "hadis, sahihtir" demiştir.

  [5] Mâide Sûresi: 2

  [6] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 13, s: 49