Hac yapmak istemediği halde Şevval ayında umre için ihrama girip umresini tamamlayan kimse ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn\’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Hac yapmak istemediği halde Şevval ayında umre için ihrama girip umresini tamamlayan sonra da hac yapma imkânına kavuşan kimse, Temettu\’ hacısı sayılır mı?

  |

  Hac yapmak istemediği halde Şevval ayında umre için ihrama girip umresini tamamlayan kimse

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik: Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ من أحرم بالعمرة في شوال وأتمها وهو لم يرد الحج ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Hac yapmak istemediği halde Şevval ayında umre için ihrama girip umresini tamamlayan sonra da hac yapma imkânına kavuşan kimse, Temettu' hacısı sayılır mı?

  Cevap:

  Bu kimse, Temettu' hacısı sayılmaz. Dolayısıyla kendisine hac kurbanı (hedy) gerekmez.

  & & & & & &