Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Kabirleri ziyaret etmenin hükmü nedir? Fatiha sûresi okumanın hükmü nedir? Kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü nedir?"

  |

  Kabirleri ziyaret etmenin, Fatiha sûresi okumanın ve kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  حكم زيارة المقابر وقراءة الفاتحة وزيارة النساء للمقابر

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Kabirleri ziyaret etmenin hükmü nedir?

  Fatiha sûresi okumanın hükmü nedir?

  Kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin hükmü nedir?

  Cevap:

  Kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- önce yasaklamış olduğu kabir ziyaretini daha sonra bunu emretmiştir.

  Nitekim bir hadiste şöyle buyurmuştur:

  (( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.)) [ رواه مسلم ]

  "Ben, sizi kabirleri ziyaret etmekten yasaklamıştım. Artık gidin onları ziyaret edin. Çünkü kabirleri ziyâret etmek, size âhireti hatırlatır."[1]

  Bu sebeple öğüt ve ders almak için kabirleri ziyaret etmek sünnettir.İnsan,bu ölüleri kabirlerinde ziyaret ettiği zaman düşünür: Bunlar daha önce yeryüzünde onunla beraber idiler, onun yediği gibi yiyor, onun içtiği gibi içiyorlardı, dünyadan yararlanıyorlardı.Şimdi yaptıklarının rehini oldular; yaptıkları iyi ise âkibetleri iyi, kötü ise âkibetleri kötü olacak. Bütün bunları düşünürken zorunlu olarak ibret alır, kalbi yumuşar ve günahlardan sıyrılarak itaatle Allah -azze ve celle-'ye yönelir.

  Kabristanı ziyaret eden kimsenin Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ettiği ve ümmetine öğrettiği şu duâ ile duâ etmesi gerekir:

  (( اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنيِنَ، وَإِنَّا إِنْ شاَءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقوُنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَناَ وَلَكُمُ الْعاَفِيَةَ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْناَ أَجْرَهُمْ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.))

  [ رواه مسلم ]

  "Ey mü'minler yurdunun (kabristanın) sâkinleri! Allah'ın selâmı üzerinize olsun. İnşaallah biz de size erişeceğiz (sizin gibi îmân üzere öleceğiz). Allah, bizden önce ölenlere de, sonra öleceklere de merhamet etsin. Allah'tan bize ve size, (her türlü belâlardan, dünyâ ve âhiret azabından) kurtuluş dileriz. Allahım! Onların ecirlerinden bizi mahrum etme ve bizi onlardan sonra saptırma. Bize ve onlara mağfiret eyle!"[2]

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kabir ziyareti sırasında Fatiha okuduğu rivâyet edilmemiştir.Bu sebeple kabir ziyareti sırasında Fatiha okumak, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine aykırıdır.

  Kadınların kabirleri ziyaret etmelerine gelince, bu davranı' haramdır. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kabirleri ziyaret eden kadınları, kabirleri mescit edinenleri ve oralarda kandil yakanları lanetlemiştir.[3] Bir kadının kabristanı ziyaret etmesi helal değildir.Bu hüküm, sırf ziyaret amacıyla evinden çıktığı zaman geçerlidir. Ancak ziyaret amacı olmaksızın evinden çıktığı zaman kabristanın yanından geçerken orada durup, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ümmetine öğrettiği şekilde orada yatanlara selâm vermesinde bir sakınca yoktur. Kadınlar için ziyaret amacıyla evinden çıkan ile ziyaret amacı olmaksızın evinden çıkan ve geçerken durup selam veren arasında fark vardır.Ziyaret amacıyla evinden çıkan birinci kadın haram işlemiştir ve kendisini Allah -azze ve celle-'nin lanetine maruz bırakmıştır. İkinci kadın için ise, bir günah yoktur.

  & & & & & &

  [1] Müslim, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu İsti’zanü’n-Nebiyyi -sallallahu aleyhi ve sellem- Rabbehu -azze ve celle- fi Ziyâreti Kabri Ümmih ", hadis no: 977

  [2] Müslim, "Kitâbu'l-Cenâiz, Bâbu Mâ Yukâlu İnde Duhuli'l-Kubûr".

  [3] Ebû Dâvûd, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu Fi Ziyarati’-Nisai’l-Kubûr", hadis no: 3236.Tirmizî,"Kitâbu’s-Salat, Bâbu Mâ Câe fi Kerahiyeti en Yettehıze ale’l-Kabri Mesciden" haids no:320.Nesâi, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu et-Tağlizu fi’t-Tihâzi’s-Suruci ale’l-Kubûr", hadis no: 2042. İbn Mâce, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu Mâ Câe fi’n-Nehyi an-Ziyarati’n-Nisâi’l-Kubûr", hadis no:1575.