Kadının, kocasının malından tasaddukta bulunmasının hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kadının kocasının malından kendisi için veya ölmüşlerinden birisi için sadaka vermesi câiz olur mu? "

  |

  Kadının, kocasının malından tasaddukta bulunmasının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم تصدق الزوجة من مال زوجها ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Bir kadının kocasının malından kendisi için veya ölmüşlerinden birisi için sadaka vermesi câiz olur mu?

  Cevap:

  Bilindiği üzere kocanın malı, kocaya âittir. Hiç kimsenin bir başkasının malından onun izni olmadan tasadduk etmesi câiz değildir. Kocası, karısına malından kendisi veya ölülerinden dilediği kimseler için tasadduk etmesine izin verirse, bunda bir sakınca yoktur. Eğer izin vermezse, kocasının malından herhangi bir şeyi tasadduk etmesi câiz değildir. Çünkü mal; kocasının malıdır. Rızâsı olmadan bir müslümanın malı, hiç kimseye helal olmaz.

  & & & & & &