Kiralık araçlar ile özel araçların zekâtı ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Kiralık araçlar ile özel araçlara zekât vermek gerekir mi?"

  |

  Kiralık araçlar ile özel araçların zekâtı

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ زكاة السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Kiralık araçlar ile özel araçlara zekât vermek gerekir mi?

  Cevap:

  İnsanın taşıma için kiraladığı araçlarla kendisinin kullandığı özel araçların hiç birisine zekât yoktur. Ancak bunlardan elde edilen kazançlar kendi başlarına veya elindeki diğer paralarla birlikte nisap miktarına ulaşırsa ve üzerinden bir yıl geçmişse, bu kazançlar zekâta tâbidirler.

  Kiraya verilen gayrimenkuller de böyledir. Bunların da sadece kira gelirleri zekâta tâbidir.

  & & & & & &