KÜFÜR İLE İSLÂM ARASINDAKİ SINIR ()

İlmi Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşad Daimi Komitesi

 

Küfür ile İslâm’ı birbirinden ayıran sınır nedir? Kelime-i şehâdeti getirdikten (müslüman olduktan) sonra kelime-i şehâdete aykırı olan ve onu bozan amelleri işleyen kimse, namaz kılmasına ve oruç tutmasına rağmen müslümanlardan sayılır mı?

  |

  KÜFÜR İLE İSLÂM ARASINDAKİ SINIR

  ﴿ الحد بين الكفر والإسلام ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2009 - 1430

  ﴿ الحد بين الكفر والإسلام ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2009 - 1430

  Soru:

  Küfür ile İslâm'ı birbirinden ayıran sınır nedir? Kelime-i şehâdeti getirdikten (müslüman olduktan) sonra kelime-i şehâdete aykırı olan ve onu bozan amelleri işleyen kimse, namaz kılmasına ve oruç tutmasına rağmen müslümanlardan sayılır mı?

  Cevap:

  Küfür ile İslâm arasındaki sınır; kelime-i şehâdeti sıdk ve ihlas ile getirmek ve kelime-i şehâdet gereğince hareket etmektir. Her kimde bu gerçekleşirse,o müslüman ve mü'mindir. Fakat her kim de münâfıklık yapar, sıdk ve ihlasla hareket etmezse, mü'min değildir. Aynı şekilde her kim, kelime-i şehâdeti getirir de ona aykırı olan şirkî bir amel işlerse, bu kimse, kelime-i şehâdeti getirmiş, namaz kılmış ve oruç tutmuş olsa bile kâfirdir. Tıpkı şiddet veya bolluk zamanında ölülerden imdat ve yardım dileyen, beşerî kanunlarla hükmetmeyi, Allah Teâlâ'nın indirdiği hükümlere tercih eden, Kur'an ile veyahut da Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinden sâbit olan bir şeyle alay eden kimse gibi...

  Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, onun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.[1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, c: 2, s: 45.