Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle yapılan tatlıdan satın almanın hükmü ()

Muhammed Salih el-Muneccid

 

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle kutlamadan bir gün önce veya bir gün sonra veyahut da aynı gün dağıtılan tatlıdan yemek haram mıdır? Özellikle bu günlerde ortaya çıkan bu tatlıdan satın almanın hükmü nedir? Lütfen bizi aydınlatır mısınız?"

|

Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle yapılan tatlıdan satın almanın hükmü

] Türkçe – Turkish – تركي [

Muhammed Salih el-Muneccid

Terceme : Muhammed Şahin

Tetkik : Ali Rıza Şahin

2014 - 1436

 ﴿ حكم شراء حلوى المولد النبوي﴾

« باللغة التركية »

محمد صالح المنجد

ترجمة: محمد مسلم شاهين

مراجعة: علي رضا شاهين

2014 - 1436

Soru:

Mevlid-i Nebevî münâsebetiyle kutlamadan bir gün önce veya bir gün sonra veyahut da aynı gün dağıtılan tatlıdan yemek haram mıdır?

Özellikle bu günlerde ortaya çıkan bu tatlıdan satın almanın hükmü nedir?

Lütfen bizi aydınlatır mısınız?

Cevap:

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Mevlid-i Nebevî'yi kutlamak, dînde sonradan çıka-rılan bir bid'attır.Ne Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den, ne onun ashâbından, ne tâbiînden, ne de imamlardan birisinden böyle bir şey gelmiştir. Diğer bid'at ve sapık-lıkları ihdas ettikleri (çıkardıkları) gibi, bu bid'atı da "Ubeydîler" ihdas etmişlerdir (çıkarmışlardır).

İkincisi:

Bir münkere yardım etmeyi veya o münkeri yaymayı, onun devam etmesini ve kalıcı olmasını sağla-mayı teşvik içermediği sürece, zarar vermeyen tatlıdan yeme veya onu satın alma konusunda aslolan, onun câiz olmasıdır.

Görünen o ki,Mevlid-i Nebevî'yi kutlama zamanın-da yapılan tatlıdan satın almakta bu bid'ata yardım etmeyi ve onu yaymayı içermektedir.Hatta bu olay, bir tür bayram ihyâ etmektir. Çünkü bayram, insanların âdet hâline getirdiği bir olaydır.Eğer insanlar, diğer günlerdeki âdetlerinin aksine bu muayyen tatlıyı bu günde yemeyi âdet hâline getirmişlerse veya bu tatlıyı bayram münâse-betiyle yapmışlarsa, bu günde bu tatlıyı satmak, satın almak, yemek veya onu hediye olarak vermek, bayramı kutlamak ve onu ihyâ etmek türündendir.Bunun içindir ki bu günde bu âdetin terkedilmesi gerekir.

Nitekim 'Sevgililer Günü' ile ilgili olarak üzerinde kalp resmi yapılan ve bu bid'at bayramı kutlamayı içeren kırmızı renkteki pasta veya tatlıyı satın olma konusunda İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'nin fetvâlarında şöyle belirtilmiştir:

"Kur'an ve sünnetten gelen deliller -ki ümmetin ilk müslümanları bunun üzerinde ittifak etmişlerdir-,İslâm'da sadece iki bayramın; Ramazan ve Kurban bayramları olduğuna delâlet etmiştir. Bu ikisi dışındaki bayramların, ister bir şahıs veya bir cemaat veya bir olay veyahut da herhangi bir anlamla bağlantılı olsun,bu bayramlar, dînde sonradan çıkarılan bid'at bayramlardır.İslâm'a mensup kimselerin bu bayramları kutlamaları,onları kabul etmeleri, bu bayramlar münâsebetiyle sevinç ve mutluluk duyma-ları ve bu bayramların ihyâ edilmesi için bir şekilde yardım etmeleri câiz değildir. Çünkü bu olay, Allah Teâlâ'nın haram sınırlarını aşmak ve onları çiğnemektir. Her kim de Allah Teâlâ'nın haram sınırlarını çiğnerse, kendisine zulmetmiş olur.

Aynı şekilde yemek, içmek, satmak, satın almak, imal etmek,hediye etmek, yazışmak veya duyurmakla bu veya başka haram bayramların kutlanmasına yardım etmek, müslümanın üzerine haramdır.Çünkü bütün bunlar; günah, düşmanlık,Allah Teâlâ ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e isyanda yardımlaşmaktır.

Oysa Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

﴿ ... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ ﴾

[ سورة المائدة من الآية: ٢]

"(Ey mü'minler! Kendi aranızda) iyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın.(Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi) günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının! Çünkü Allah’ın cezâsı çok çetindir."[1]

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

& & & & & &

[1] Mâide Sûresi: 2