Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak) ()

Muhammed Salih el-Muneccid

 

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hıristiyanların bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak) câiz midir?"

  |

  Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)

  ﴿ حضور أعياد المشركين وتهنئتهم بها ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2009 - 1430

  ﴿ حضور أعياد المشركين وتهنئتهم بها ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2009 - 1430

  Soru:

  Hıristiyanların bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak) câiz midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Değerli âlim İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Müslümanların, müşriklerin bayramlarında hazır bulunmaları (onların bayramlarına katılmaları), ilim ehli olan âlimlerin oybirliğiyle haramdır. Nitekim dört mezhebe mensup fakih âlimler bunu açıkça ifâde etmişlerdir...

  Ömer b. Hattâb'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

  ((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِل عَلَيْهِمْ.)) [ رواه البيهقي بإسناد صحيح ]

  "Bayram günlerinde, kiliselerinde müşriklerin yanlarına girmeyin. Çünkü Allah'ın lâneti, onların üzerlerine inmektedir."[1]

  Ömer b. Hattâb -Allah ondan râzı olsun- yine şöyle demiştir:

  (( اِجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فيِ عِيدِهِمْ.)) [ رواه البيهقي في سننه (9/234) بإسناده عن البخاري ، كتاب الجزية ، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم.]

  "Bayramlarına katılma konusunda Allah'ın düşmanlarından kaçının (onlardan uzak durun)."[2]

  Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  (( مَنْ مَرَّ بِبِلاَدِ الْأَعَاجَمِ ( وفي رواية: بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ) فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة.)) [ رواه البيهقي بإسناد جيد]

  "Her kim,Acemlerin ülkesinden geçerse (başka bir rivâyette: Müşriklerin toprağında /diyârında ikâmet ederse), onlarla beraber onların Nevruz ve Mihrecân bayramlarını kutlar ve ölünceye kadar bu hâl üzere onlara benzerse, kıyâmet günü onlarla beraber haşrolur."[3]

  & & & & & &

  [1] Beyhakî, sahih bir isnadla rivâyet etmiştir.

  [2] Hadisi, senediyle Buhârî'den, Beyhakî; 'Sünen'; c: 9, s: 243'de, 'Cizye Kitabı, Zimmet ehlinin kiliselerine girmenin çirkinliği babı'nda rivâyet etmiştir.

  [3] Beyhakî, ceyyid/iyi bir isnadla rivâyet etmiştir.)" (Zimmet Ehl-i İle İlgili Hükümler; c 1, s: 723-724.