Orucun farz kılınmasının hikmeti nedir? ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Orucun farz kılınmasının hikmeti nedir? "

  |

  Orucun farz kılınmasının hikmeti nedir?

  ﴿ ما الحكمة من إيجاب الصوم؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما الحكمة من إيجاب الصوم؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Orucun farz kılınmasının hikmeti nedir?

  Cevap:

  Allah Teâlâ’nın:

  ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [ سورة البقرة الآية: ١٨٣ ]

  "Ey îmân edenler! Oruç, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.Umulur ki (itaatte bulunmak ve yalnızca O’na ibâdet etmek sûretiyle sizinle günahlar arasına önlem kılarak Rabbinizden) korkarsınız."[1]

  Âyetini okuduğumuz zaman, orucun farz kılınmasındaki hikmetin; takvâ ve Allah Teâlâ'ya ibâdet olduğunu anlarız. Takvâ, haramları terk etmektir. Mutlak olarak zikredildiği zaman emredilen şeyi yapmayı ve yasaklanan şeyi de terk etmeyi kapsar.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.)) [رواه البخاري ]

  "Kim yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi ve cehaleti terk etmezse, Allah'ın, onun yemesini ve içmesini bırakmasına (oruç tutmasına) ihtiyacı yoktur."[2]

  Buna göre oruçlunun farzları yerine getirmesi, haram söz ve fiillerden uzak durması gerektiği sâbit olmaktadır.İnsanları çekiştirmemeli (gıybet etmemeli), yalan söylememeli, insanlar arasında laf taşımamalı (koğuculuk yapmamalı), haram alışveriş yapmamalı ve bütün haramlardan uzak durmalıdır.İnsan, tam bir ay boyunca bunu yaptığı takdirde, senenin kalan kısmında kendi kendine istikâmet üzere olacaktır.

  Fakat maalesef oruçluların pek çoğu, oruçlu günleri ile oruçsuz günleri arasında hiçbir fark görmemektedirler. Onlar, âdetleri olduğu üzere, farzları terk etmekte ve haramları işlemekte ve üzerlerinde orucun vakarı pek hissedilmemektedir. Bu fiiller orucu bozmaz ama orucun sevabını eksiltir. Belkide bazen terazide bu fiiller orucun ecrinden ağır gelebilir ve oruçlunun sevabı kaybolabilir.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 183

  [2] Buhârî, Kitâbu’s-Sıyâm, 'yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terk etmeyenin orucu hakkındaki bab', hadis no: 1903.