Oruç bütün insanlara farz mıdır? ()

Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrin

Değerli âlim Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in: " Oruç bütün insanlara farz mıdır?".

  |

  Oruç bütün insanlara farz mıdır?

  ﴿ هل الصيام فريضة على كل الناس؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdullah b. Abdurrahman el-Cibrîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ هل الصيام فريضة على كل الناس؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruç bütün insanlara farz mıdır?

  Cevap:

  Oruç farzdır. Fakat herkese farz değildir. Oruç, yaşı küçük olandan, deliden ve daha başka kimselerden düşer. [1]

  & & & & & &

  [1] Abdullah b. Cibrîn; "Oruç ile İlgili Fetvâlar", s: 33