Oruç konusundaki hükmünüz, hangi bölgede olursa olsun, sizinle beraber ikamet eden müslümanların hükmü gibidir ()

Salih b. Fevzan el-Fevzan

Örneğin Ramazan ayı Suudi Arabistan’da Cumartesi günü, Cezayir’de pazar günü başlıyorsa, Cezayir’de yaşayan bir kimse, Suudi Arabistan ile birlikte oruca başlarsa, bu câiz midir, değil midir? Bu kimse, kimlerle bayram etmelidir? Çünkü Suudi Arabistan ile birlikte bayram yapsa, yaşadığı ülkedeki insanlar o gün oruç tutmaktadırlar. O gün oruç tutsa, birlikte oruca başladığı ülkede (Suudi Arabistan’da) o gün bayramdır?
  Oruç konusundaki hükmünüz, hangi bölgede olursa olsun, sizinle beraber ikamet eden müslümanların hükmü gibidir

  |

  ORUÇ KONUSUNDAKİ HÜKMÜNÜZ, HANGİ BÖLGEDE OLURSA OLSUN SİZİNLE BERABER İKÂMET EDEN MÜSLÜMANLARIN HÜKMÜ GİBİDİR

  حكمك في الصيام حكم المسلمين الذين تسكن معهم في أي إقليم كان

  باللغة التركية

  Salih b. Fevzân el-Fevzân

  اسم المؤلف

  صالح بن فوزان الفوزان

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Örneğin Ramazan ayı Suudi Arabistan’da Cumartesi günü, Cezayir’de pazar günü başlıyorsa, Cezayir’de yaşayan bir kimse, Suudi Arabistan ile birlikte oruca başlarsa, bu câiz midir, değil midir? Bu kimse, kimlerle bayram etmelidir? Çünkü Suudi Arabistan ile birlikte bayram yapsa, yaşadığı ülkedeki insanlar o gün oruç tutmaktadırlar. O gün oruç tutsa, birlikte oruca başladığı ülkede (Suudi Arabistan'da) o gün bayramdır?

  Cevap:

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüzde orucu bırakın (bayram yapın)."

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-, orucun farziyetini hilalin görülmesine bağlamıştır. Âlimlerin iki görüşünden sahih olanına göre hilalin farklı yerlerde, farklı zamanlarda görülmesi sebebiyle Ramazan'ın başlangıcında farklılıklar olabilir. Şüphesiz Cezayir’de hilal, Suudi Arabistan’da görüldüğünden farklı bir zamanda görülebilir. Herkes hilali gördüğünde bulunduğu bölge veya ülke halkıyla birlikte oruç tutar ve onlarla birlikte bayram eder. Siz de ister Cezayir’de olun, isterse başka bir yerde olun, hangi ülkede ikâmet ediyorsanız, o bölge halkının hükmüne tabi olursunuz, onlarla birlikte oruç tutar ve onlarla birlikte bayram edersiniz.[1]

  & & & & & &

  [1] "el-Muntekâ Min Fetâvâ Salih el-Fevzân", c: 3, s: 123-124