Oruçlu kimsenin burun, göz ve kulak damlası damlatmasının hükmü nedir? ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymin’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Oruçlu kimsenin burun, göz ve kulak damlası damlatmasının hükmü nedir?"

  |

  Oruçlu kimsenin burun, göz ve kulak damlası damlatmasının hükmü nedir?

  ﴿ ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ ما حكم قطرة الأنف والعين والأذن للصائم؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Oruçlu kimsenin burun, göz ve kulak damlası damlatmasının hükmü nedir?

  Cevap:

  Burun damlası mideye ulaştığı zaman orucu bozar. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Lekît b. Sabra’ya şöyle buyurmuştur:

  (( بَالِغْ فِي اْلاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.)) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]

  "Oruçlu olmadıkça (abdest alırken) burnuna iyice su çek."[1]

  Bu sebeple oruçlu kimsenin midesine ulaşacak damlayı burnuna damlatması câiz değildir. Midesine ulaşmayacak damlayı buruna damlatmak ise, orucu bozmaz.

  Göz damlası, yine onun gibi sürme ve kulak damlasına gelince, bunlar orucu bozmazlar.Çünkü bunlar herhangi bir nasla ve nas manasına gelecek bir şeyle hükme bağlanmamıştır.Göz, yemek ve içmek için bir giriş yolu değildir. Kulak da böyledir. Bunlar derideki diğer gözenekler gibidirler.

  Nitekim ilim ehli; 'bir kimsenin ayağının altı bir şeye bulanıp kirlense ve bunun tadını da boğazında hissetse, bununla orucu bozulmaz.Çünkü ayağın altı, yemek ve içmek için bir giriş yolu değildir' demişlerdir.

  Buna göre gözüne sürme çeken veya gözüne veya kulaklarına damla damlatan kimse, bunların tadını boğazında hissetse bile orucu bozulmaz.

  Yine bunun gibi oruçlu kimse, tedavi amacıyla veya başka bir amaçla krem sürünse bunun onun orucuna bir zararı olmaz.

  Aynı şekilde oruçlu kimsede nefes darlığı varsa ve nefes almayı kolaylaştırmak için şu ağıza sıkılan spreyden kullansa, bununla orucu bozulmaz.Çünkü bu mideye ulaşmaz. Dolayısıyla yeme ve içme hükmünde olmaz.

  & & & & & &

  [1] Ebû Dâvûd; "İstinsar (buruna su çekme kitabı", hadis no: 142. Tirmizî; "Tahâret kitabı",'(Abdest sırasında) parmak aralarının hilâllenmesi hakkında gelen bâbı', hadis no: 38. Nesâî; "Tahâret kitabı",'İstinşak sırasında (buruna su çekerken) iyice su çekmek bâbı', hadis no: 87. İbn-i Mâce; "Tahâret ve Sünnetleri kitabı', '(Abdest sırasında) parmak aralarının hilâllenmesi bâbı', hadis no: 448.