Oruçlunun cünüplükten dolayı yapacağı guslü tanyeri ağardıktan sonraya ertelemesinin hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Oruçlunun cünüplükten dolayı yapacağı guslü tanyeri ağardıktan sonra yapmasının hükmü nedir?"

  |

  Oruçlunun cünüplükten dolayı yapacağı guslü tanyeri ağardıktan sonraya ertelemesinin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم تأخير غسل الجنابة إلى بعد طلوع الفجرللصائم ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Oruçlunun cünüplükten dolayı yapacağı guslü tanyeri ağardıktan sonra yapmasının hükmü nedir?

  Cevap:

  Biz deriz ki:

  Bu câizdir ve o günün orucu sahihtir. Çünkü bir kişinin cünüplü halde oruca başlamasının bir sakıncası yoktur. Hatta üzerinde cünüplük hali var iken tan yeri ağarsa (imsak vakti girse) ve tan yeri ağardıktan sonra yıkansa, bundan dolayı ona bir günah yoktur.

  Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- âilesiyle ilişkisinden dolayı cünüp bir halde tan yeri ağarıncaya kadar bekler, ardından guslettikten sonra oruca niyet eder ve orucuna devam ederdi.

  Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- böyle yaptığına göre bunun câiz oluşunda hiçbir şüphe yoktur. Çünkü o bizim için en güzel örnektir/modeldir. Yaptıklarının sadece O'na âit olduğuna dair bir delil olmadıkça ümmeti onun yaptıklarını örnek alır ve onun peşinden gider.

  Allah en iyi bilendir. [1]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn'in Fetvâları, c: 1, s: 523