Oruçlunun, yaşadığı ülkedeki müslümanlar oruçlu olduğu halde, Suudi Arabistan’a uyarak bayram etmeli midir? ()

Muhammed Salih el-Muneccid

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: " Biz, yaşadığımız ülkede Ramazan ayını 30 güne tamamladık. Suudi Arabistan’da yaşayanlar ise 29 gün oruç tuttular. Bir arkadaşımın Ramazan’ın 30. günü orucunu yediğini görünce şaşırdım kaldım. Bunun üzerine bana: "Bu gün oruç tutmak haramdır. Çünkü Suudi Arabistan’da hilâl görüldü", dedi.Arkadaşımın yaptığı şeyin hükmü nedir? ".

  |

  ORUÇLUNUN, YAŞADIĞI ÜLKEDEKİ MÜSLÜMANLAR ORUÇLU OLDUĞU HALDE, SUUDİ ARABİSTAN'A UYARAK BAYRAM ETMELİ MİDİR?

  ﴿ هل له أن يفطر تبعًا للسعودية وأهل بلده صائمون؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2010 - 1431

  ﴿ هل له أن يفطر تبعًا للسعودية وأهل بلده صائمون؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد بن مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2010 - 1431

  SORU:

  Biz, yaşadığımız ülkede Ramazan ayını 30 güne tamamladık. Suudi Arabistan'da yaşayanlar ise 29 gün oruç tuttular. Bir arkadaşımın Ramazan'ın 30. günü orucunu yediğini görünce şaşırdım kaldım. Bunun üzerine bana: "Bu gün oruç tutmak haramdır. Çünkü Suudi Arabsitan'da hilâl görüldü", dedi.

  Arkadaşımın yaptığı şeyin hükmü nedir?

  CEVAP:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bir müslüman, yaşadığı ülkede Ramazan ayının başlangıç ve bitişinin sâbit oluşunda dînen gerekli olan hilâlin görülmesine itibar ediliyorsa, oruca başlama ve bayram etmede, bu kimsenin o ülkede yaşayan müslümanlara uymakla emrolunmuştur.

  Fakat bir müslüman, kâfir bir ülkede yaşıyorsa veya yaşadığı ülkede Ramazan ayının başlangıç ve bitişi konusunda kendi arzularına göre hareket ediyorlar ve bu konuda dînen gerekli olan hilâlin görülmesini esas almıyorlarsa, bu takdirde hilâli gören ve şer'î hükümlere bağlı kalan, güvenilir kimselere uymakta herhangi bir sakınca yoktur.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &