Radyo veya televizyondan cemaatle namaz kılmanın hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

 

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir müslümanın, özellikle de kadınların, imamı görmeden televizyon veya radyodan naklen verilen namazla birlikte namaz kılması câiz midir?"

  |

  Radyo veya televizyondan cemaatle namaz kılmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم الصلاة خلف المذياع أو التلفاز ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Bir müslümanın, özellikle de kadınların, imamı görmeden televizyon veya radyodan naklen verilen namazla birlikte namaz kılması câiz midir?

  Cevap:

  Bir kimsenin, radyo veya televizyon aracılığıyla imama uyması câiz değildir. Çünkü cemaatle namazdan maksat; bir araya gelmektir. Cemaatin bir yerde olması veya safların birbirine bitişik olması gerekir.Maksat hâsıl olmayacağı için radyo veya televizyon aracılığıyla namaz câiz değildir. Eğer bunu câiz görürsek, herkesin kendi evinde beş vakit namazı, hatta cumayı kılması mümkün olur ki bu, Cumanın ve cemaatin meşruiyetine aykırıdır.

  Buna göre ister kadınların, isterse başkalarının, radyo veya televizyonun arkasında namaz kılması helal değildir.

  Başarı Allah’tandır.

  & & & & & &