Ramazan ayında gündüz eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü ()

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü nedir? Yolcunun orucunu bozduktan sonra eşiyle cinsel ilişkide bulunması câiz midir?"

  |

  Ramazan ayında gündüz eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü

  ﴿ حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimsenin hükmü nedir?

  Yolcunun orucunu bozduktan sonra eşiyle cinsel ilişkide bulunması câiz midir?

  Cevap:

  Ramazan ayında oruçlu olduğu halde eşiyle cinsel ilişkide bulunanın zihâr keffâretini vermesi, o günün orucunu kaza etmesi ve kendisinden vukû bulan bu fiilden dolayı Allah Teâlâ'ya tevbe etmesi gerekir.[1]

  Yolculuk veya orucu bozmayı mübâh kılan bir hastalıktan dolayı oruç tutmamış ve eşiyle cinsel ilişkide bulunmuşsa, ona keffâret gerekmez. Eşiyle cinsel ilişkide bulunduğu o günü sadece kaza etmesi gerekir. Çünkü eşiyle cinsel ilişkide bulunmak, yemek ve içmek gibi şeyler, yolcu ve hasta olan kimseye mübah kılınmıştır.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ... ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ...ﮊ

  [ سورة البقرة من الآية : 184 ]

  "Sizden kim, (oruç tutamayacak kadar) hasta veya yolcu olursa, (oruç tutamadığı günler kadar) başka günlerde kaza eder."[2]

  Bu konuda kadının hükmü de aynı erkeğin hükmü gibidir. Bir kadın, Ramazan ayında oruçlu olduğu halde kocasıyla cinsel ilişkide bulunursa, keffâret vermesi ve o günü kaza etmesi gerekir. Eğer kadın yolcu veya oruç tutmasına zor gelen bir hastalığa yakalanmış ise, kendisine keffâret gerekmez.

  & & & & & &

  [1] Zihâr keffâreti: Bir köle azad etmesi, buna gücü yetmezse aralıksız olarak iki ay oruç tutması, buna da gücü yetmezse altmış fakiri doyurmasıdır.

  [2] Bakara Sûresi: 184