Ramazan orucuna başlama ve bayram etme konusunda yaşadığı ülkedeki müslümanların hilâli görmesine mi uyması gerekir? ()

Muhammed Salih el-Muneccid

 

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Yaşadığım ülkede Ramazan ayının hilâli iki gün gecikti. Burada bulunun birtakım müslümanlar Suudi Arabistan ve komşu ülkelerle birlikte hareket ederek hilâlin görülmesini esas kabul ederek oruca başlamaktadırlar. Ben de bu yıl, bu müslümanları taklit ederek ülkemden bir gün önce oruca başladım. O günkü orucu kaza etmem gerekir mi? Bilindiği gibi hilâl, burada da daha sonra görüldü. Yine, ben, yaşadığım ülkedeki müslümanlarla mı bayram etmem gerekir? Yoksa hilâlin görülmesine göre mi hareket etmem gerekir?".

  |

  RAMAZAN ORUCUNA BAŞLAMA VE BAYRAM ETME KONUSUNDA YAŞADIĞI ÜLKEDEKİ MÜSLÜMANLARIN

  HİLÂLİ GÖRMESİNE Mİ UYMASI GEREKİR?

  ﴿ هل يتبع في صيامه وإفطاره رؤية أهل بلده؟ ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ümmü Nebil

  2010 - 1431

  ﴿ هل يتبع في صيامه وإفطاره رؤية أهل بلده؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد بن مسلم شاهين

  مراجعة: أم نبيل

  2010 - 1431

  SORU:

  Yaşadığım ülkede Ramazan ayının hilâli iki gün gecikti.Burada bulunun birtakım müslümanlar Suudi Arabistan ve komşu ülkelerle birlikte hareket ederek hilâlin görülmesini esas kabul ederek oruca başlamaktadırlar. Ben de bu yıl, bu müslümanları taklit ederek ülkemden bir gün önce oruca başladım. O günkü orucu kaza etmem gerekir mi?

  Bilindiği gibi hilâl, burada da daha sonra görüldü. Yine, ben, yaşadığım ülkedeki müslümanlarla mı bayram etmem gerekir?

  Yoksa hilâlin görülmesine göre mi hareket etmem gerekir?

  CEVAP:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Bir müslüman, Ramazan ayının başlaması ve sonra ermesi konusunda hilâlin görülmesine itibar edilen müslüman ülkede yaşıyorsa, o ülkede yaşayan müslümanlara uyması gerekir.Oruca başlama ve bayram etme konusunda onlara aykırı hareket etmesi câiz değildir.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَاْلأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.)) [ رواه أبو داود والترمذي ]

  "Oruç, birlikte oruç tuttuğunuz, bayram, birlikte bayram ettiğiniz ve kurban da birlikte kurban kestiğiniz gündedir."[1]

  Mezhep imamları, bu konuda görüş ayrılığına varmışlardır:

  Birincisi:

  Bir ülkede Ramazan ayının hilâli görülürse, bütün müslümanların oruca başlamaları gerekir mi?

  İkincisi:

  Hilâlin görüldüğü ülkeye yakın olan ülkelerdeki müslümanların oruca başlamaları gerekir mi?

  Üçüncüsü:

  Hilâlin aynı anda görüldüğü ülkelerde, farklı zamanda görülen ülkelerde oruca başlamaları gerekir mi?

  Buna göre müslümanın, yaşadığı ülkedeki âlimlerin yukarıda zikredilen görüşlerden, kendilerine daha kuvvetli görünen delillerden tercih ettikleri görüşe uyması, onlardan ayrı olarak oruç tutmaması ve bayram etmemesi gerekir.

  Nitekim Büyük Âlimler Komitesi'nin bu meseledeki görüşü şöyledir:

  "Büyük Âlimler Komitesi üyeleri, bu durumun bulunduğu hal üzere kalması ve bu konunun canlandırılmaması ve kışkırtılmaması, her müslüman ülkenin, kendi âlimleri aracılığıyla, bu meselede yukarıda işâret edilen görüşlerden istediklerini seçme hakkında sahip oldukları, zirâ her görüşün bir delili ve dayanağı vardır, yönünde görüş birliğine varmışlardır."

  Buna göre, Ramazan ayının başlaması ve sonra ermesi konusunda hilâlin görülmesine itibar edilen ülkene uyman gerekir. Bunu yaparsan, iyi yapmış olursun, orucu kaza etmen de gerekmez.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Ebu Dâvûd, hadis no:2324, Tirmizî, hadis no:697, Elbânî de hadis sahîhtir, demiştir. 'Sahîhu't-Tirmizî, hadis no:561