Temettu’ niyetini, İfrada değiştirmenin hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn\’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Biz, Temettu\’ haccına niyet etmiştik. Fakat (Mekke\’ye giderken) yolda geciktik ve ihramımızı İfrada (Temettu\’ niyetimizi İfrad niyetiyle) değiştirdik. Sonra doğrudan Arafat\’a gittik. Böyle yapmamız câiz midir?\”.

  |

  Temettu' niyetini, İfrada değiştirmenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  ﴿ حكم تغيير النية من التمتع إلى الإفراد ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Biz, Temettu' haccına niyet etmiştik. Fakat (Mekke'ye giderken) yolda geciktik ve ihramımızı İfrada (Temettu' niyetimizi İfrad niyetiyle) değiştirdik. Sonra doğrudan Arafat'a gittik. Böyle yapmamız câiz midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Temettu' hacısı, hacdan önce umre yapmaya imkân bulamazsa, Temettu' haccından Kıran haccına niyetini değiştirip hac ile umreyi birleştirerek Kıran haccına niyet edebilir.

  Nitekim Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun- başına da böyle bir durum gelmişti. Âişe -Allah ondan râzı olsun-, Temettu' haccına niyet ettikten sonra (Medine'den Mekke'ye gelirken) âdet görmüş ve hacdan önce umre yapma imkânı bulamamıştı. Bu sebeple haccını umreye katmış (umreyle birleştirmiş), böylece Kıran hacısı olmuştu.[1]

  Fakat Temettu' hacısının, niyetini İfrad haccına değiştirmesi câiz değildir. Çünkü Temettu' hacısı, umre yapmaya niyet ettiği için önce umreyi tamamlaması gerekir. Zirâ Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  ((وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ...)) [ سورة البقرة من الآية: 196 ]

  "Hac ve umreyi tam olarak Allah için yapın..."[2]

  İfrad'ın anlamı; asla umre yapmayacak, sadece hac yapacak demektir. Buna göre; niyetinizi İfrad haccına çerimeniz geçerli değildir. Bununla siz, Kıran hacısı olmaktasınız. Bundan dolayı da hac kurbanı (hedy) kesmeniz gerekir.

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-, hacdan önce umre yapıp-yapmamaktan endişe eden ve niyetlerini İfrad haccına çeviren bir grup genç hakkında sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

  "Eğer niyetin değiştirilmesi ihramdan önce ise bunda bir sakınca yoktur.İhramdan sonra ise bu takdir-de onların hacları Kıran haccı olur,İfrad haccı olmaz. Kıran hacısı denilmesinin anlamı; onlar haclarını umreye kattıkları (umreyle birleştirdikleri) zaman Kıran hacısı oldular, demektir. Çünkü Kıran haccının iki şekli vardır:

  Birincisi: Bir kimsenin, ihrama girerken hac ve umreye birlikte niyet etmesidir.

  İkincisi: Önce umreye niyet etmesi, daha sonra tavafa başlamadan önce haccı umreye katmasıdır (umreyle birleştirmesidir).

  Buna göre siz, önce umre için ihrama girip ardından umrenizi hacca çevirmiş olmakla Kıran hacısı olmaktasınız.Kurban bayramı gününde bu haccınızdan dolayı o yıl kurban kestiyseniz, farzı yerine getirmiş, hac ve umreniz tamamlanmış sayılır.Fakat kurbanınızı kesmediyseniz, kurbanınızı şimdi Mekke'de kesmeniz ve onun etinden bir kısmını yemeniz, bir kısmını da sadaka olarak vermeniz gerekir. Sizden kurban kesmeye (satın almaya) gücü yetmeyeniniz, şimdi 10 gün oruç tutması gerekir."[3]

  & & & & & &

  [1] Bkz: Buhârî ve Müslim

  [2] Bakara Sûresi: 196

  [3] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 22, s: 39