Yeni hicrî yılın başlamasını tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimsenin, mesaj göndermek sûretiyle, gönderdiği kimsenin yeni yılının hayırlı ve bereketli olmasını temennî etmesi gibi,"Yeni hicrî yılınız hayırlı olsun" veya "Yeni hicrî yılınız bereketli olsun" gibi sözlerle yeni hicrî yılı tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü nedir?"

  |

  Yeni hicrî yılın başlamasını tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü

  ﴿ حكم التهنئة بابتداء العام الجديد ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1432

  ﴿ حكم التهنئة بابتداء العام الجديد ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1432

  Soru:

  Bir kimsenin, mesaj göndermek sûretiyle, gönderdiği kimsenin yeni yılının hayırlı ve bereketli olmasını temennî etmesi gibi,"Yeni hicrî yılınız hayırlı olsun" veya "Yeni hicrî yılınız bereketli olsun" gibi sözlerle yeni hicrî yılı tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü nedir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

  "Yeni hicrî yılı tebrik etmenin (kutlamanın) hükmü nedir ve yeni hicrî yılı tebrik eden (kutlayan) kimseye nasıl cevap verilir? Diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

  "Bu meselede doğru olan, eğer birisi seni yeni hicrî yıl münâsebetiyle tebrik ederse, ona cevap verirsin, aksi takdirde hiç kimseyi ilk önce sen tebrik etmezsin. Örneğin birisi sana: Bu yeni yıl münâsebetiyle seni kutlarım, dediğinde sen de ona: Allah da seni hayırla tebrik etsin, bu yılı, senin için hayırlı ve bereketli bir yıl kılsın, diye cevap verirsin. Fakat bu münâsebetle insanları ilk tebrik eden kimse sen olma! Çünkü bu ümmetin ilk müslümanlarından (selef-i sâlih'ten), onların yeni hicrî yılı kutladıklarına dâir hiçbir şey bilmiyorum. Aksine bilmelisiniz ki onlar, Muharrem ayını ancak Ömer b. Hattâb'ın -Allah ondan râzı olsun- hilâfeti zamanında yeni yılın ilk ayı olarak kullanmaya başlamışlardır."[1]

  Değerli âlim Abdulkerim el-Hudayr de yeni hicrî yılın girişi münâsebetiyle onu tebrik etmekle ilgili olarak şöyle demiştir:

  "Bir kimse, Ramazan ve Kurban bayramları gibi,ibâdet amacıyla değil de müslümana mutlak olarak duâ etmek amacıyla duâ ederse, özellikle de bu kutlamadan maksat; sevgi ve muhabbet beslemek, sevinç duymak ve müslümanın yüzüne gülümsemek olursa, bunda bir sakınca yoktur.

  İmam Ahmed -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Ben, tebrik eden ilk kimse olmam! Çünkü birisi beni tebrik ettiği zaman onu severim. Zirâ tebrik etmeye kutlamaya cevap vermek; vâciptir. Tebrik etmeye ilk olarak başlamak ise, emrolunan bir sünnet değildir. Aynı şekilde nehy olunan bir yasak da değildir.

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Aylık Görüşme Ansiklopedisi", soru no: 835. "Açık Kapı"; 1. Versiyon. Yayınlayan: Uneyze İslâmî Dâvet ve İrşâd Bürosu