Zekâtın, mescitlerin yapımına harcanması Allah Teâlâ’nın: "Allah yolunda" kavramına girer mi? ()

Muhammed b. Salih el-Useymin

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Zekâtın, mescitlerin yapımına harcanması Allah Teâlâ’nın zekât verilen yerleri bildirirken âyette geçen: "Allah yolunda" kavramına girer mi?"

  |

  Zekâtın, mescitlerin yapımına harcanması Allah Teâlâ’nın: "Allah yolunda" kavramına girer mi?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ هل صرف الزكاة في بناء المساجد ينطبق عليه قوله تعالى: في سبيل الله؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Zekâtın, mescitlerin yapımına harcanması Allah Teâlâ’nın zekât verilen yerleri bildirirken âyette geçen: "Allah yolunda" kavramına girer mi?

  Cevap:

  Câmi ve mescitler yapmak; âyette geçen: "Allah yolunda" kapsamına girmez. Çünkü müfessirler bu âyeti tefsîr ederken, "fî sebîlillah" ile kast edilenin, Allah yolunda cihâd olduğunu belirtmişlerdir.Çünkü fî sebîlillah ile her türlü iyilik ve hayrın kast edildiğini söylemiş olursak, "Sadakalar ancak şunlar içindir:" âyetindeki sınırlamanın bir faydası olmazdı. Bilindiği gibi hasr/ sınırlama, zikredilen şeylerde hükmü ispat etmek, onların dışındakilerden de bu hükmü kaldırmak demektir. Biz fî sebîlillah kavramının bütün hayır yollarını kapsadığını söylediğimiz zaman sınırlama ifade eden "sadece" kaydını düşmenin hiçbir faydası kalmazdı.Sonra zekâtın câmi ve mescit yapımına ve diğer hayır işlerine harcanması câiz olsaydı bu, insanların hayır yapmalarını ortadan kaldırırdı. Çünkü insanların pek çoğunda cimrilik duygusu daha baskındır.Câmi ve mescitlerle diğer hayır işlerinin zekât paralarıyla yapılabildiğini gördükleri zaman zekâtlarını hep oralara verirler, fakirler ve yoksullar devamlı muhtaç bir halde kalırlardı.

  & & & & & &